umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015

Umowa najmu lokalu najlepiej na piśmie

Mamy zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego. Ponieważ właściciel lokalu jest za granicą i nie zostawił nikomu pełnomocnictwa, zaproponował, że przyśle nam podpisany egzemplarz faksem, my się pod nim podpiszemy i też odeślemy mu faksem. Czy taka forma zawarcia umowy będzie prawidłowa?

Umowa najmu lokalu najlepiej na piśmie
rys. Umowa najmu lokalu najlepiej na piśmie

Pomimo niezachowania formy pisemnej umowa najmu będzie ważna. Jednak gdy umowa ma zostać zawarta na czas oznaczony dłuższy niż rok, to należy ją zawrzeć na piśmie. Jeśli umowa na czas oznaczony dłuższy niż rok nie zostanie zawarta na piśmie, to uznaje się ją za zawartą na czas nieoznaczony. Wynika to z art. 660 Kodeksu cywilnego. Jeżeli więc Czytelnikom zależy na tym, aby umowa była umową na czas oznaczony, to muszą ją zawrzeć na piśmie. Wymiana faksów takiego warunku nie spełnia.

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (tu: na umowie najmu). Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Wynika to z art. 78 § 1 K.c. Wymiana faksów nie jest wymianą podpisanych dokumentów w rozumieniu tego przepisu. Równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w formie pisemnej jest złożenie go w postaci elektronicznej, jeśli takie oświadczenie jest podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 77 § 2 K.c.).

To, że zawarcie umowy poprzez przesłanie jej podpisanej treści faksem, podpisaniu się na wydruku przez drugą stronę i odesłaniu go faksem nie spełnia wymogu zawarcia umowy w formie pisemnej stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2007 r., sygn. akt IV CSK 228/07.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa najmu i umowa dzierżawy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60