umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017

Najem domu a jego sprzedaż

Wraz z żoną znaleźliśmy dom na wynajem, wpłaciliśmy kaucję, podpisaliśmy umowę na 36 miesięcy i przygotowujemy się do przeprowadzki do nowego domu. Jednak pośrednik, który wynajmował nam dom, poinformował nas, że właściciel w dalszym ciągu zainteresowany jest sprzedażą tego domu, a oferta sprzedaży pozostanie aktywna. Czy gdy dojdzie do sprzedaży domu nowy właściciel będzie mógł rozwiązać z nami umowę najmu? Czy takie nielojalne zachowanie właściciela i pośrednika jest podstawą do rozwiązania umowy najmu i odzyskania kaucji?

Sam fakt zmiany właściciela nieruchomości nie wpływa na istniejący stosunek najmu i nie powoduje jego automatycznego rozwiązania. Zawarcie umowy najmu nieruchomości nie wyłącza także możliwości rozporządzania nią przez właściciela, w tym jej sprzedaży, na rzecz podmiotu innego niż najemca. W tym przypadku zastosowanie znajdzie art. 678 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Jeżeli zatem dojdzie do zbycia nieruchomości, na której położony jest dom najmowany przez Czytelnika, jego nowy właściciel wstąpi w miejsce wynajmującego i to jemu Czytelnik będzie miał obowiązek uiszczać umówiony czynsz. Generalnie nowy nabywca ma uprawnienie do wypowiedzenia umowy najmu, nie przysługuje mu ono jednak, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana. Wynika to z art. 678 § 2 K.c.

Jeżeli zatem Czytelnik obawia się, że sprzedaż nieruchomości w czasie trwania umowy najmu spowoduje jej wypowiedzenie przez nowego właściciela nieruchomości, powinien uzyskać poświadczenie daty. Przy czym najprościej zrobić to poprzez poświadczenie daty przez notariusza. W takiej sytuacji nawet zmiana właściciela nieruchomości nie umożliwi jej nabywcy wypowiedzenia umowy przed upływem okresu, na jaki jest ona zawarta (36 miesięcy). Rozwiązanie takie jest bezpieczne i zabezpiecza interesy Czytelnika.

Okoliczności umożliwiające stronom umowy najmu zawartej na czas określony jej przedterminowe rozwiązanie powinny być dokładnie wskazane w umowie. Jak bowiem wynika z art. 673 § 3 K.c., jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. W praktyce dość często zdarza się, że strony w umowie wskazują, iż wypowiedzenie najmu przez jedną lub każdą ze stron jest możliwe z ważnych przyczyn, nie określając ich dokładnie w umowie. Takie rozwiązanie nie jest poprawne.

W przypadku Czytelnika fakt wyrażenia przez właściciela woli zbycia nieruchomości i pozostawienia ogłoszenia nie jest podstawą do wypowiedzenia umowy najmu, jeżeli nic innego nie wynika z umowy.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa najmu i umowa dzierżawy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60