umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

Umowa między spółkami z tymi samymi wspólnikami

Prowadzimy działalność w ramach dwuosobowej spółki cywilnej. Założyliśmy także spółkę z o.o. Jeden z nas wchodzi w skład jej dwuosobowego zarządu. Czy w takiej sytuacji pomiędzy spółką z o.o. a wspólnikami spółki cywilnej może być zawarta umowa najmu? Czy spółka z o.o. powinna wyznaczyć jakiegoś pełnomocnika do podpisania umowy?

Na gruncie prawa cywilnego stroną zawieranych umów, w tym m.in. umowy najmu, są wspólnicy. Spółka cywilna nie ma bowiem w tej sferze prawa cywilnego odrębnej podmiotowości prawnej. Wspólnicy spółki cywilnej mogą być stroną umowy ze spółką z o.o. Także Kodeks spółek handlowych nie określa zakazu zawierania umów pomiędzy spółką z o.o. a jej wspólnikami czy członkami zarządu. Reguluje natomiast kwestie ewentualnej sprzeczności interesów i sposobu reprezentacji spółki, gdy drugą stroną umowy ze spółką ma być członek zarządu (por. art. 209 K.s.h.). Więcej na ten temat pisaliśmy w GP nr 10 z 2017 r., na str. 17.

Gdy spółka z o.o. zawiera umowę ze swoimi udziałowcami, obowiązują ogólne zasady reprezentacji spółki. Jednak reguła ta doznaje wyjątku, gdy udziałowiec jest zarazem członkiem zarządu (art. 210 K.s.h.). Co istotne, drugą stroną umowy ze spółką z o.o. nie będzie spółka cywilna, tylko jej wspólnicy, w tym ten, który wchodzi w skład zarządu. Będzie zatem miała miejsce sytuacja objęta art. 210 § 1 K.s.h. Zgodnie z nim w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W małych spółkach z o.o. z reguły nie funkcjonuje rada nadzorcza (art. 213 K.s.h.), wówczas konieczne jest powołanie pełnomocnika.

Art. 210 § 1 K.s.h. wymaga, aby pełnomocnik został powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (zwyczajnego albo nadzwyczajnego). Poza tym omawianego pełnomocnika można powołać w trybie S24 (art. 210 § 11 K.s.h.). Przy tym jednak możliwość ta dotyczy tylko tych spółek, które zostały założone w tym trybie i które nie modyfikowały umowy spółki poza systemem S24. Jednakże w małej dwuosobowej spółce z o.o. najprościej jest przeprowadzić zgromadzenie wspólników w trybie art. 240 K.s.h. Przepis ten zezwala na powzięcie uchwał pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Pamiętać należy, że wybór pełnomocnika, mającego dokonać czynności prawnej pomiędzy spółką a członkami jej zarządu wymaga głosowania tajnego (art. 247 § 2 K.s.h.). Warto odnotować w protokole ze zgromadzenia, że głosowanie odbyło się w ten sposób.

Przepisy K.s.h. nie wskazują, kto może zostać powołany na pełnomocnika. Można przyjąć, że ustawodawca generalnie pozostawia swobodę wyboru zgromadzeniu wspólników. Przy tym w spółce, o której mowa w pytaniu, nie powinien być nim drugi ze wspólników - on bowiem będzie także drugą stroną umowy.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa najmu i umowa dzierżawy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60