umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 97 (1347) z dnia 5.12.2016

Rozliczenie opłat przy użyczeniu i najmie

Państwowa jednostka budżetowa udostępnia stowarzyszeniu swoje pomieszczenia na podstawie umowy użyczenia, a także mieszkanie służbowe w ramach umowy najmu. Oprócz obowiązku zapłaty czynszu najmu stowarzyszenie ma partycypować w kosztach opłat za media na zasadach określonych w umowie użyczenia. Czy w przypadku zaległości w zapłacie z tytułu obu umów podstawą wezwania do zapłaty może być nota księgowa? Czy strony mogą ustalić, iż zwrot opłat za media odbywać się będzie w okresach dłuższych niż miesiąc?

Zawarcie umowy użyczenia polega na nieodpłatnym używaniu rzeczy, np. lokalu. Regulacje prawne dotyczące umowy użyczenia zawarte zostały w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Z treści art. 713 K.c. wynika, że biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Zatem w przypadku udostępnienia pomieszczeń czy lokali stowarzyszenie ma obowiązek regulować należności wynikające ze zużycia mediów dostarczanych do lokalu, a sposób tego rozliczenia strony mogą ustalić w umowie. Nie ma więc przeszkód, aby umowa, oprócz zasad rozliczeń za zużyte media, określała także okres, za jaki nastąpić ma rozliczenie. Obowiązujące przepisy nie nakazują bowiem rozliczenia w terminie miesięcznym. Zgodnie bowiem z wynikającą z art. 3531 K.c. zasadą swobody umów, ustalenia w tym zakresie zależą od woli stron.

W przypadku gdy stowarzyszenie zalega z zapłatą należności, wysłanie wezwania do zapłaty jest pierwszą czynnością, którą jednostka powinna podjąć w procesie windykacji należności. Bez znaczenia pozostaje przy tym, czy podstawą wezwania będzie nota księgowa, faktura, czy wynikać ono będzie z treści umowy. Obowiązek zapłaty należności wynika bowiem z umowy (najmu bądź użyczenia), a wezwanie do zapłaty służy zmobilizowaniu kontrahenta do zapłaty. Może ponadto służyć próbie zainicjowania polubownego sposobu rozwiązania sporu. Z cywilnoprawnego punktu widzenia jednostka nie ma zatem obowiązku wystawiania noty księgowej, noty odsetkowej czy innych dokumentów. Wezwanie powinno jednak zawierać kwotę zaległej należności oraz informację o zaległych odsetkach. W wezwaniu do zapłaty można także zawrzeć informację, iż brak uiszczenia należności we wskazanym w nim terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Mając na uwadze treść art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822) może ono także zawierać zobowiązanie dłużnika do przedstawienia ewentualnego polubownego sposobu zakończenia sporu.

Treść i moment skierowania do dłużnika oraz podstawa wezwania do zapłaty zależy zatem od woli wierzyciela.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa najmu i umowa dzierżawy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60