umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016

Jak zabezpieczyć się w umowie najmu?

W ramach naszego przedsiębiorstwa posiadamy lokal użytkowy, który obecnie nie jest wykorzystywany w działalności i tymczasowo chcemy przeznaczyć go na wynajem pod działalność gospodarczą. Jak możemy się zabezpieczyć w umowie, aby najemca nie wykonał zmian w lokalu i jego przebudowy?

Jak zabezpieczyć się w umowie najmu?
rys. Jak zabezpieczyć się w umowie najmu?

Do umowy najmu lokalu użytkowego nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.), Najemcy nie korzystają zatem z rozszerzonej ochrony wynikającej z jej przepisów. Chociaż regulacje Kodeksu cywilnego dość precyzyjnie określają stosunek prawny wynikający z umowy najmu lokalu, to chcąc zabezpieczyć się przed dokonaniem przez najemcę zmian w lokalu i jego przebudowy Czytelnik powinien skorzystać z zasady swobody umów. Jest ona zawarta w art. 3531 K.c., zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W ramach swobody umów Czytelnik może w zawartej z najemcą umowie najmu dokładnie określić, jakie są jego obowiązki umowne i jaki jest dozwolony sposób korzystania z lokalu. W umowie najmu zatem, poza typowymi postanowieniami o czynszu, okresie najmu, powinny znaleźć się zapisy o sposobie korzystania z lokalu, zabezpieczeniu ewentualnych zniszczeń i roszczeń wynikających z przebudowy lokalu, czy konieczności uzyskania pisemnej zgody wynajmującego (Czytelnika) na dokonanie zmian w lokalu, czy jego przebudowy. Możliwość tego typu regulacji wynika wprost z przepisów Kodeksu cywilnego.

Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy (art. 666 § 1 K.c.). Strony mogą zatem wpisać w umowie, iż lokal wynajmowany jest na potrzeby konkretnej działalności gospodarczej, np. prowadzenia sklepu. Dodatkowo z treści art. 667 § 1 K.c. wynika, iż bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić w rzeczy najętej zmian sprzecznych z umową lub z przeznaczeniem rzeczy.

Czytelnik, chcąc zabezpieczyć lokal przed nadmierną ingerencją najemcy, powinien dokładnie wpisać w umowie postanowienia umowne, które zabezpieczają jego interesy (patrz ramka), zabezpieczyć się poprzez konieczność uzyskania pisemnej zgody na wykonanie remontu, czy przewidzieć możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy (po wcześniejszym uprzedzeniu najemcy) w przypadku używania lokalu niezgodnie z przeznaczeniem ustalonym w umowie.

Przykład przydatnych postanowień umownych:

» Warunkiem przeprowadzenia przez najemcę jakichkolwiek prac budowlanych w lokalu poza jego malowaniem jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego.
» Kaucja wręczona przy zawarciu umowy najmu zabezpiecza roszczenia wynajmującego z tytułu zaległego czynszu i zniszczeń w lokalu.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa najmu i umowa dzierżawy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60