umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 3 (411) z dnia 10.02.2016

Świadczenie usług najmu lokalu

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez najemcę i opuszczenie wynajmowanego lokalu przed terminem na jaki została zawarta umowa najmu nie zwalnia wynajmującego z wystawiania faktur za tę usługę.

Tak wynika z prawomocnego orzeczenia WSA w Rzeszowie z 12 października 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 792/15.

Sprawa dotyczyła podatnika, który na podstawie umowy zawartej na okres pięciu lat wynajmował lokal użytkowy. Umowa ta przewidywała wypowiedzenie stosunku najmu tylko w ściśle określonych warunkach. Jednak przed zakończeniem umowy najemca złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, zaprzestał płacenia czynszu i prowadzenia w lokalu jakiejkolwiek działalności. Oświadczenie najemcy podatnik uznał za bezskuteczne. Jego zdaniem, pomimo opuszczenia lokalu najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz najmu do końca okresu, na jaki została zawarta umowa najmu. Podatnik wystawiał więc w dalszym ciągu faktury, które nie były jednak akceptowane przez najemcę i odsyłane na adres podatnika. W celu odzyskania kwot za okres, kiedy lokal nie był faktycznie zajmowany przez najemcę, podatnik wystąpił z powództwem o zapłatę czynszu najmu i innych należności wynikających z umowy najmu, za okresy po opuszczeniu lokalu przez najemcę, za które wystawiał faktury.

W tak opisanym stanie faktycznym, podatnik miał jednak wątpliwości czy powinien wystawiać faktury do końca okresu, na jaki została zawarta umowa najmu, skoro usługa najmu nie jest już przez niego świadczona. Jego zdaniem, z chwilą opuszczenia lokalu przez najemcę, zakończył on świadczenie usługi najmu lokalu, tym samym wystawianie faktur po tym terminie uznał za bezzasadne.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy, a także WSA w Rzeszowie, który tę sprawę ostatecznie rozstrzygnął. Fiskus uznał, że pomiędzy wynajmującym a najemcą nadal istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT wypełnia definicję świadczenia usług. Nie zmienia tego fakt, że podatnik nie otrzymał należnego czynszu po opuszczeniu lokalu przez najemcę. W konsekwencji – jego zdaniem – podatnik zobowiązany jest do wystawiania faktur za poszczególne okresy wynajmu lokalu do końca okresu obowiązywania umowy.

Z kolei WSA uzasadniając swoje stanowisko, stwierdził, że w rozstrzyganej sprawie bez znaczenia jest, iż najemca nie konsumuje usługi w postaci najmu. Istotne jest, że lokal pozostawiony jest do jego dyspozycji i nie doszło do skutecznego rozwiązania stosunku najmu przez jego wypowiedzenie. W związku z tym – zdaniem Sądu – podatnik zobowiązany był do wystawiania faktur dokumentujących usługę najmu i rozliczania z tego tytułu podatku VAT.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa najmu i umowa dzierżawy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60