umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016

Pożyczka między bliskimi a obowiązek podatkowy w PCC

Zamierzam kupić samochód. Część środków muszę pożyczyć. Zamiast pożyczki w banku chcę pożyczyć środki od brata. Wiem, że przy umowie darowizny najbliższa rodzina nie musi płacić podatku od czynności cywilnoprawnych niezależnie od kwoty. Jak ta sprawa przedstawia się w odniesieniu do pożyczek?

Umowa pożyczki podlega, co do zasady, podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jednak w omawianym w przypadku Czytelnik może liczyć na zwolnienie od podatku. Podobnie jak przy darowiźnie, nie przewiduje się żadnego limitu wspomnianego zwolnienia - niezależnie zatem jak duża będzie kwota pożyczki, po skorzystaniu ze zwolnienia nie trzeba będzie płacić podatku. Przede wszystkim zwalnia się z podatku pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu, czyli do kwoty 9.637 zł. Podobnie zwolnieniu po spełnieniu określonych warunków podlegają pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (tzw. grupa zerowa) w wysokości przekraczającej kwotę 9.637 zł. Tymi warunkami są złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego oraz udokumentowanie otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym. Wynika to z art. 9 ust. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 223).


Umowa pożyczki pieniężnej między bliskimi może być zwolniona z PCC niezależnie od kwoty.


Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn rozwiano wątpliwości, które pojawiły się w praktyce, gdy środki były wpłacane na rachunek bankowy innej osoby niż biorącego pożyczkę. Przyjęto, że warunek do zwolnienia jest spełniony także wtedy, gdy środki trafiają na każdy inny rachunek bankowy, wskazany przez pożyczkobiorcę. Uzasadnienie takiego stanowiska jest podobne jak przy podatku od spadków i darowizn - celem przepisu jest uszczelnienie systemu podatkowego, a nie zmuszenie wszystkich, którzy biorą pożyczki, do zakładania rachunku bankowego. Z treści przelewu powinno jednak wynikać, że stanowi on wykonanie umowy pożyczki.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa pożyczki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60