umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 69 (901) z dnia 27.08.2012

Termin wypowiedzenia umowy zlecenia

Nasza firma często korzysta z umów zlecenia zarówno jako zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. W większości z nich zastrzegamy trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Ostatnio jeden z kontrahentów zakwestionował ten zapis, twierdząc że jest on nieważny, ponieważ zgodnie z prawem zawsze możliwe jest wypowiedzenie umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym. Czy ma rację?

Przepisy art. 746 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) przewidują, że zarówno dający, jak i przyjmujący zlecenie mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednak normy te mają charakter dyspozytywny. Oznacza to, że strony umowy zlecenia (czy też umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu) mają możliwość innego uregulowania tej kwestii.

W związku z tym jak najbardziej dopuszczalne jest określenie terminu czy sposobu wypowiedzenia umowy zlecenia.

Ustalenia zapadłe między stronami umowy zlecenia nie mogą jednak naruszać przepisu art. 746 § 3 K.c., zgodnie z którym nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Wspomnieć przy tym należy, iż osoba wypowiadająca zlecenie z powołaniem się na ważne powody powinna je wskazać kontrahentowi. Ważne powody, jak np. choroba czy utrata zaufania do kontrahenta, będą uzasadniały wypowiedzenie zlecenia nawet wówczas, gdy strony w umowie starały się wykluczyć prawo jej wypowiedzenia. Uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów umowa nie może bowiem wyłączać.

Wydaje się jednak, iż dopuszczalne jest ograniczenie prawa wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów poprzez wprowadzenie terminu wypowiedzenia. Przynajmniej do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt V CK 433/2003, stwierdzając, że w umowie o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o wypowiedzeniu zlecenia, dopuszczalne jest określenie przez strony terminu jej wypowiedzenia także z ważnych powodów. W uzasadnieniu tego orzeczenia wskazano, że między niemożnością wypowiedzenia a dopuszczalnością wypowiedzenia z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia zachodzi istotna różnica. Natomiast nadanie umowie zlecenia cechy trwałości przez wprowadzenie terminu wypowiedzenia może być zgodne z usprawiedliwionym interesem stron, w szczególności w sytuacji, w której chodzi o wykonywanie czynności o charakterze ciągłym.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60