umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 69 (901) z dnia 27.08.2012

Termin wypowiedzenia umowy zlecenia

Nasza firma często korzysta z umów zlecenia zarówno jako zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. W większości z nich zastrzegamy trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Ostatnio jeden z kontrahentów zakwestionował ten zapis, twierdząc że jest on nieważny, ponieważ zgodnie z prawem zawsze możliwe jest wypowiedzenie umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym. Czy ma rację?

Przepisy art. 746 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) przewidują, że zarówno dający, jak i przyjmujący zlecenie mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednak normy te mają charakter dyspozytywny. Oznacza to, że strony umowy zlecenia (czy też umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu) mają możliwość innego uregulowania tej kwestii.

W związku z tym jak najbardziej dopuszczalne jest określenie terminu czy sposobu wypowiedzenia umowy zlecenia.

Ustalenia zapadłe między stronami umowy zlecenia nie mogą jednak naruszać przepisu art. 746 § 3 K.c., zgodnie z którym nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Wspomnieć przy tym należy, iż osoba wypowiadająca zlecenie z powołaniem się na ważne powody powinna je wskazać kontrahentowi. Ważne powody, jak np. choroba czy utrata zaufania do kontrahenta, będą uzasadniały wypowiedzenie zlecenia nawet wówczas, gdy strony w umowie starały się wykluczyć prawo jej wypowiedzenia. Uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów umowa nie może bowiem wyłączać.

Wydaje się jednak, iż dopuszczalne jest ograniczenie prawa wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów poprzez wprowadzenie terminu wypowiedzenia. Przynajmniej do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt V CK 433/2003, stwierdzając, że w umowie o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o wypowiedzeniu zlecenia, dopuszczalne jest określenie przez strony terminu jej wypowiedzenia także z ważnych powodów. W uzasadnieniu tego orzeczenia wskazano, że między niemożnością wypowiedzenia a dopuszczalnością wypowiedzenia z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia zachodzi istotna różnica. Natomiast nadanie umowie zlecenia cechy trwałości przez wprowadzenie terminu wypowiedzenia może być zgodne z usprawiedliwionym interesem stron, w szczególności w sytuacji, w której chodzi o wykonywanie czynności o charakterze ciągłym.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60