umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (2077) z dnia 7.12.2023

Wieloletnia odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy

Firma budowlana otrzymała wezwanie do zapłaty odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania konstrukcji dachu budynku jednorodzinnego. Wezwanie dotyczyło inwestycji, która została zrealizowana kilkanaście lat wcześniej, dlatego w odpowiedzi, niezależnie od podważenia faktu nienależytego wykonania umowy, został podniesiony termin przedawnienia. Inwestor po zapoznaniu się z argumentacją firmy skierował sprawę do sądu. Czy obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość poniesienia odpowiedzialności finansowej za wady robót budowlanych wykonanych kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat wcześniej?

Zgodnie z uchwałą SN podjętą 22 listopada 2013 r., sygn. akt III CZP 72/13, termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem. Zatem nie ma znaczenia, kiedy umowa została wykonana, a w którym momencie wystąpiła szkoda wynikająca z nieprawidłowego wykonania umowy. Należy jednocześnie podkreślić, że chwila wystąpienia szkody nie jest jednak tożsama z chwilą faktycznego powzięcia wiedzy przez wierzyciela o jej powstaniu.

Stosownie do art. 647 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W kontekście brzmienia przywołanego przepisu, dla zakwalifikowania danego kontraktu jako umowy o roboty budowlane konieczne jest wykonywanie obiektu zgodnie z projektem. W przypadku bowiem braku projektu zwykle umowa jest uznawana za umowę o dzieło. To z kolei wpływa na termin przedawnienia związanych z nią roszczeń.

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat, licząc od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. W orzecznictwie podnosi się (choć niejednolicie), że termin ten odnosi się do roszczeń obu stron umowy o dzieło, w tym odszkodowawczych, których źródłem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez którąkolwiek ze stron. Wyłącza to możliwość stosowania ogólnych regulacji, które przewidują znacznie dłuższy termin przedawnienia roszczeń majątkowych.

Przepisy regulujące umowę o roboty budowlane nie wprowadziły odrębnego, szczególnego terminu przedawnienia roszczeń. Brak jest podstaw do stosowania w tym przypadku terminu przedawnienia przewidzianego dla umów o dzieło. Roszczenia z tego tytułu (w tym z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy) przedawniają się zgodnie z przepisami ogólnymi, a zatem po upływie maksymalnie 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z działalnością gospodarczą termin ten wynosi 3 lata.

Odrębnie uregulowane są natomiast terminy na wykonanie uprawnień i dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanego obiektu czy oznaczonego dzieła. Zarówno bowiem w przypadku umowy o roboty budowlane, jak i umowy o dzieło, zastosowanie znajdą przepisy regulujące rękojmię przy umowie sprzedaży. Termin na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosi rok od dnia stwierdzenia wady obiektu (dzieła), o ile ujawni się ona w czasie określonym w art. 568 § 1 K.c. (tj. 2 lata, a gdy chodzi o wady nieruchomości 5 lat) liczonym od dnia końcowego odbioru obiektu (dzieła).

W przywołanej na początku uchwale SN podniósł jednak, że roszczenie o naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności kontraktowej istnieje w ramach osobnego stosunku prawnego niż pierwotny stosunek zobowiązaniowy. Zatem nieistotny będzie moment zakończenia prac w ramach umowy, a chwila wystąpienia szkody.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.