umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Problem nieodpłatnej umowy ze studentem

Zgłosiła się do nas studentka, która chciałaby w trakcie studiów zdobywać doświadczenie w ramach bezpłatnej umowy o pracę lub umowy zlecenia. Nie zależy jej na wynagrodzeniu, lecz na zdobyciu umiejętności praktycznych w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Jaką umowę można zawrzeć w takim przypadku?

Gdy zamiarem strony umowy nie jest osiąganie dochodu, wykluczone jest zawarcie umowy o pracę. Już bowiem z jej definicji zawartej w Kodeksie pracy wynika jej zarobkowy charakter. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Praca bez wynagrodzenia jest niezgodna z przepisami.

Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby w celu uzyskania doświadczenia zawodowego i umiejętności osoba, która zgłosiła się do Czytelników, zdobywała doświadczenie w ramach umowy zlecenia. Co prawda od początku 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa wynosząca 13 zł brutto, a wynagrodzenie zleceniobiorcy w ramach odpłatnej umowy zlecenia nie może być niższe, jednak nie wyłącza to możliwości zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia. Z treści art. 735 K.c. wynika bowiem możliwość zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia, przy czym strony muszą wyraźnie określić to w umowie, w przeciwnym razie za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

Czytelnicy mogą zatem zaproponować studentce, która chce zdobywać doświadczenie, zawarcie umowy zlecenia, w której wyraźnie zawarte będzie porozumienie o jego nieodpłatności (patrz ramka). Z treści Kodeksu cywilnego wynika bowiem zasada swobody umów, która daje stronom możliwość nie tylko wyboru rodzaju zawieranej umowy, ale także swobodnego kształtowania jej treści w granicach określonych w art. 3531 K.c. Zgodnie z tym przepisem strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.


Przykładowy wzór umowy zlecenia dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Umowy.

Przykład postanowienia umownego

Umowa zlecenia ma charakter nieodpłatny i zostaje zawarta w celu umożliwienia Zleceniobiorcy pozyskania wiedzy praktycznej i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60