umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (429) z dnia 1.02.2017

Minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia

Czy przy prostych, powtarzalnych pracach wykonywanych na podstawie umów zlecenia, rozliczanych akordowo, należy stosować minimalną stawkę godzinową?

Zgodnie z definicją ustawową "minimalna stawka godzinowa" to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia - art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dalej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Ustawodawca nie określił sposobu ustalania wynagrodzenia, pozostawiając w tej materii swobodę stronom umowy zlecenia, odpowiednio o świadczenie usług. Jednak z art. 8a ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wynika, że wynagrodzenie ma być tak ustalone, aby po przeliczeniu go na godziny wyniosło nie mniej niż stawka minimalna. W 2017 r. wynosi ona 13 zł za każdą przepracowaną godzinę. Umowy zlecenia mogą zatem przewidywać stawki w postaci ryczałtu miesięcznego, dniówki, akordu czy też zostać ustalone jeszcze w inny sposób, ale ważne, aby ich przeliczenie na godzinową stawkę nie dało mniej niż 13 zł.

Minimalnej stawki godzinowej nie stosuje się do umów o dzieło, ale należy pamiętać, że z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż umowa o dzieło w rozumieniu art. 627 K.c. nie polega na prostych i powtarzalnych czynnościach (por. wyrok SN z 26 marca 2013 r., sygn. akt II UK 201/12).

Przykład

Spółka zatrudnia osoby fizyczne na podstawie umów zlecenia do wykonywania prac takich jak obieranie owoców, usuwanie pestek i szypułek z owoców. Zleceniobiorcy są rozliczani stawką akordową ustaloną za 1 kg przygotowanych owoców i wykonują zlecenie w hali produkcyjnej zleceniodawcy. Od 1 stycznia 2017 r. zleceniodawca może nadal stosować taki system rozliczenia wynagrodzenia zleceniobiorców, ale osoby te muszą otrzymać minimalną stawkę godzinową wynoszącą 13 zł za godzinę. Konieczne jest ewidencjonowanie czasu poświęconego na tę pracę, a otrzymane przez zleceniobiorcę wynagrodzenie akordowe podzielone przez ilość godzin wykonywania zlecenia nie może być niższe niż 13 zł.


W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego umownie nie zapewni zleceniobiorcy za każdą godzinę stawki minimalnej, obowiązkiem zleceniodawcy jest uzupełnienie wynagrodzenia do wysokości obliczonej z uwzględnieniem takiej stawki. Oznacza to, że niewypracowanie odpowiedniej kwoty z tytułu akordu nie pozwala na dokonanie wypłaty w kwocie niższej niż wynikająca z iloczynu liczby przepracowanych godzin i stawki 13 zł.

Ustawodawca przewidział pięć wyjątków, w przypadku których zleceniodawcy nie muszą przestrzegać nowych przepisów o minimalnych stawkach godzinowych (art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu), z tym że tylko jeden potencjalnie może dotyczyć każdego zleceniobiorcy, tj. gdy o miejscu i czasie wykonania zlecenia decyduje przyjmujący zlecenie i w zamian za wykonanie zlecenia przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Wynagrodzenie prowizyjne zostało zdefiniowane na potrzeby ustawy jako wynagrodzenie uzależnione od wyników takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności. Nie można go zatem zastosować do wynagrodzenia akordowego.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60