umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016

Okres wypowiedzenia przy zleceniu

Przedsiębiorstwo na potrzeby realizowanych kontraktów zawiera z osobami fizycznymi umowy zlecenia. Czy w takich umowach możemy zgodnie z prawem stosować zapis o okresie wypowiedzenia, który wynosi np. 2 tygodnie? Jeżeli nie, to w jaki sposób uchronić się przed zrywaniem umów przez zleceniobiorców?

Okres wypowiedzenia przy zleceniu
rys. Okres wypowiedzenia przy zleceniu

Częstym błędem popełnianym w praktyce jest automatyczne przenoszenie regulacji dotyczących umowy o pracę na umowy cywilnoprawne. Umowa zlecenia uregulowana jest w art. 734 i następne Kodeksu cywilnego. Pomimo faktu, że przepisy K.c. dość szczegółowo regulują stosunek zlecenia, strony w ramach zasady swobody umów mogą dostosować umowę do swoich potrzeb. Regulując wzajemne zobowiązania stron, mogą one ustalić także zasady dotyczące wypowiedzenia umowy. Choć zgodnie z treścią art. 746 § 1 i § 3 K.c. obie strony umowy zlecenia mogą wypowiedzieć je w każdym czasie, istnieje możliwość zmodyfikowania tych zasad w umowie. Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 września 2002 r., sygn. akt V CKN 1152/2000, strony umowy zlecenia mogą określić w umowie terminy i sposoby wypowiedzenia i przez to zrzec się możności wypowiedzenia zlecenia "w każdym czasie".

Chcąc zatem zabezpieczyć się przed nagłym czy wcześniejszym wypowiedzeniem umowy, Czytelnicy mogą wprowadzić do niej zapisy dotyczące długości terminu wypowiedzenia.

"W umowie o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o wypowiedzeniu zlecenia, dopuszczalne jest określenie przez strony terminu jej wypowiedzenia także z ważnych powodów".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt V CK 433/2003

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60