umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 39 (1289) z dnia 16.05.2016

Umowa o dzieło zawarta ze zleceniobiorcą a składki ZUS

Mamy zawartą umowę zlecenia z osobą, która otrzymuje z tego tytułu co miesiąc wynagrodzenie w kwocie 200 zł. W maju br. ma ona wykonać też dla nas umowę o dzieło (grafikę na stronę internetową firmy). Czy od wynagrodzenia, które wypłacimy jej za wykonanie dzieła, powinniśmy naliczyć do ZUS składki ubezpieczeniowe jak ze zlecenia?

NIE. Osoba wykonująca pracę wyłącznie na podstawie umowy zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jest nimi objęta od dnia rozpoczęcia wykonywania tej umowy do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. W przypadku gdy zleceniobiorca jest wynagradzany - tak jak w omawianej sytuacji - w sposób kwotowy, wówczas składki ubezpieczeniowe (społeczne i zdrowotną) nalicza mu się od przychodu w rozumieniu przepisów o pdof uzyskiwanego z racji wykonywanego zlecenia.

Jeśli zleceniodawca dodatkowo zawiera ze zleceniobiorcą umowę o dzieło, wówczas umowa taka nie powoduje dla niego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. Tym samym od kwoty wypłaconego wynagrodzenia za wykonanie dzieła zleceniodawca nie nalicza mu i nie opłaca żadnych składek ubezpieczeniowych.

Umowa o dzieło stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń tylko w ściśle określonych przypadkach, tj. gdy została zawarta z:

1) podmiotem, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy,

2) innym podmiotem, ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Wyłącznie w takich przypadkach wykonawca dzieła dla celów ZUS jest traktowany jako pracownik. Wówczas przychód osiągnięty z umowy o dzieło traktuje się jako przychód uzyskany ze stosunku pracy i nalicza się od niego składki ZUS na zasadach obowiązujących pracowników.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60