umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016

Umowa z biegłym rewidentem

Biegły rewident zawarł z biurem rachunkowym umowę o dzieło na sporządzanie rejestrów oraz deklaracji podatkowych, a także ewidencjonowanie dokumentów z tym związanych. Dzieło wykonywane będzie na oprogramowaniu biura rachunkowego w czasie wskazanym przez biegłego. Będzie on także ponosił odpowiedzialność wobec klientów. Czy istnieje możliwość zakwestionowania tej umowy jako umowy o dzieło?

Umowa z biegłym rewidentem
rys. Umowa z biegłym rewidentem

Wybór pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia często przysparza problemów praktycznych. Niezależnie od definicji zarówno umowy o dzieło, jak i umowy zlecenia zawartych w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) istnieją pomiędzy nimi różnice pozwalające na ich rozróżnienie. Podstawową jest cel i charakter zawieranej umowy. Umowa zlecenia jest bowiem umową starannego działania. Oznacza to, że strony umawiają się na konkretne działanie (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych czy prowadzenie sprawy przed sądem), a nie na osiągnięcie konkretnego rezultatu. Osiągnięcie konkretnego rezultatu jest bowiem wyznacznikiem umowy o dzieło, np. wykonanie mebli na zamówienie. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 K.c.). Wyznacznikiem dzieła jest także możliwość przeprowadzenia tzw. testu rękojmi, tj. testu na istnienie wad fizycznych dzieła. Jak wskazuje się w orzecznictwie, brak kryteriów określających rezultat umowy daje podstawy do uznania, że zamawiającemu chodziło o wykonanie określonych czynności, a nie o ich rezultat (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt III AUa 2607/13).

Dzieło powinno mieć zindywidualizowany charakter. Jeżeli natomiast wykonawca świadczy wiele równych czynności, nawet jeżeli w konsekwencji dają one efekt końcowy, trudno jest doszukać się w tym przypadku umowy o osiągnięcie konkretnego rezultatu (a nie umowy starannego działania).

Z treści pytania wynika, iż biegły ma świadczyć różne czynności, a mimo określenia efektów jego zadań (sporządzanie rejestrów) umowa ma charakter starannego działania i jest bardziej nastawiona na wykonywanie określonych czynności (np. ewidencjonowanie dokumentów) niż na ich efekt końcowy. Dlatego wydaje się, że w przypadku wskazanym w pytaniu umowa ma charakter bliższy umowie zlecenia, a zatem w przypadku ewentualnej kontroli ze strony ZUS może ona zostać zakwestionowana. Czytelnik może, co prawda, w takim przypadku skorzystać z odwołania do sądu, jednak w umowie tej są widoczne elementy typowe dla umowy zlecenia. Powinna mieć ona zatem formę umowy zlecenia.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60