umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015

Skutki nieopłacenia składki AC w terminie

Pod koniec ubiegłego roku odnawiałem polisę na samochód. Składki na ubezpieczenie autocasco miałem rozłożone na kwartalne raty. Przez przeoczenie nie opłaciłem za drugi kwartał. Miesiąc temu miałem stłuczkę. Czy mogę zgłosić szkodę swojemu ubezpieczycielowi, mimo że w czasie, gdy doszło do szkody, nie miałem opłaconego autocasco?

Skutki nieopłacenia składki AC w terminie
rys. Skutki nieopłacenia składki AC w terminie

Nieopłacenie drugiej lub kolejnej raty składki z tytułu ubezpieczenia autocasco nie powoduje automatycznie wygaszenia ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

W przypadku natomiast opłacania składki w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej (np. drugiej) raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty. Wezwanie to powinno również zawierać zagrożenie, że brak uregulowania zaległej raty składki w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie spowoduje ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela (art. 814 § 3 Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Jeżeli Czytelnik nie otrzymał wcześniej tego rodzaju wezwania do zapłaty, to pomimo zaległości w opłaceniu drugiej raty składki zawarta przez niego umowa ubezpieczenia jest wciąż w mocy i zakład ubezpieczeń będzie obowiązany wypłacić odszkodowanie, np. potrącając sobie zaległą ratę, jeżeli do tego czasu nie zostanie ona uiszczona.

Ubezpieczający nie musi jednak czekać na wspomniane potrącenie i może, pomimo znacznego opóźnienia, uiścić brakującą ratę składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Wówczas ubezpieczyciel nie będzie miał podstaw do umniejszenia wypłacanego świadczenia w celu pokrycia kosztów naprawy pojazdu o zaległą ratę składki.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Inne umowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60