umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Czy warto prowadzić działalność w formie spółki cywilnej? - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016

Czy i kiedy zmodyfikować umowę spółki?

Treść umowy spółki cywilnej może być lakoniczna. Z art. 860 § 1 K.c. wynika, że przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. To niezbędne elementy, które muszą znaleźć się w umowie spółki cywilnej. Poprawnie skonstruowana umowa łącząca wspólników powinna jednak obejmować nie tylko te elementy, ale również regulować pewne uzupełniające zagadnienia:

 • dane dotyczące wspólników (oraz dodatkowo nazwę spółki),
   
 • przedmiot działalności (czyli wspólny cel gospodarczy),
   
 • wnoszone wkłady (własność, inne prawa albo świadczenie usług, najlepiej ze wskazaniem ich wartości), bądź też inny sposób dążenia do osiągnięcia celu spółki,
   
 • kwestie dotyczące prowadzenia spraw i reprezentacji spółki,
   
 • udział wspólników w zyskach i stratach.

Ten katalog może być jednak rozszerzony o inne postanowienia, które już w sposób bardziej kompleksowy uregulują sytuację prawną wspólników, tj.:

 • możliwość podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki,
   
 • zasady regresu w ramach solidarnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki,
   
 • zasady rozliczania się ze wspólnikiem występującym ze spółki oraz zasady podziału majątku w razie rozwiązania spółki.

Zyski do wypłaty

Kodeksowe zasady udziału wspólników w zyskach i stratach reguluje art. 867 § 1 K.c. W umowie spółki można jednak odmiennie ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach, z tym wyjątkiem, że nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

Aby uniknąć sporów co do terminu albo np. wielkości udziału w zysku, warto w umowie spółki sprecyzować zasady wypłacania wypracowanej nadwyżki. Umowa może w szczególności określać termin podziału zysku i jego maksymalną wysokość. Może również wprowadzać możliwość zaliczkowej wypłaty na poczet przyszłego zysku.

Rozliczenia między wspólnikami

Umowa spółki może regulować zasady rozliczeń regresowych pomiędzy wspólnikami w związku ze spłacaniem wspólnych zobowiązań. Przykładowo, z umowy może wynikać, że wspólnicy w ramach regresu mogą żądać zwrotu od siebie w częściach równych albo różnicować swą odpowiedzialność, np. wspólnik A odpowiada tylko do 20% wysokości zobowiązania, a wspólnik B do 80%.

Jeśli umowa wiążąca wspólników nie reguluje kwestii roszczeń regresowych, zastosowanie znajdą regulacje ustawowe (art. 376 K.c.). Zgodnie z nimi, w razie spełnienia świadczenia w wykonaniu zobowiązania zaciągniętego w związku z działalnością w ramach spółki, jej członek może żądać od pozostałych wspólników zwrotu w częściach równych. Reguła ta doznaje wyjątku w wypadku, gdy jeden z dłużników solidarnych okaże się niewypłacalny. Wówczas część przypadająca na takiego wspólnika rozkłada się na wszystkich pozostałych, w stosunku, w jakim mają się ze sobą rozliczać. Osoby, które wykonały zobowiązanie regresowe z tytułu części przypadającej na niewypłacalnego wspólnika, nabywają z kolei roszczenie wobec niego. Z uwagi na niewypłacalność, w praktyce jednak nie będą mogły go zrealizować.

Rozliczenia z ustępującym wspólnikiem

Wspólnicy dosyć często pomijają w umowach postanowienia regulujące kwestię rozliczeń ze wspólnikiem występującym ze spółki. Takiego scenariusza z reguły nie bierze się pod uwagę, a gdy dochodzi do jego realizacji, wspólnicy pozostający w spółce boleśnie to odczuwają.

art. 871 § 1 K.c. wynika, że wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Co istotne, występującemu ze spółki wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art. 871 § 2 K.c.).

Stosowanie w praktyce tego ostatniego przepisu może oznaczać, że wspólnikowi występującemu ze spółki trzeba będzie w pieniądzu wypłacić ogromną kwotę, choć spłacający go wspólnicy najczęściej nie będą w stanie spieniężyć od razu składników majątku spółki. Aby temu zapobiec, należy do umowy spółki wprowadzić postanowienia ograniczające wysokość albo termin wypłaty, ewentualnie postanowienia umożliwiające rozliczenie się z występującym wspólnikiem w naturze.

Takie postanowienia umowne są dopuszczalne, bowiem art. 871 K.c. nie stanowi regulacji bezwzględnie obowiązującej.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Inne umowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.