umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 60 (1310) z dnia 28.07.2016

Zbycie pojazdu a rozliczenie z ubezpieczycielem

Planuję zbyć pojazd wykorzystywany w działalności gospodarczej. Samochód miał wykupione ubezpieczenie OC i AC. Czy poza podpisaniem umowy sprzedaży ciążą na mnie jakieś obowiązki wobec ubezpieczyciela? Czy mogę jakoś odzyskać zapłaconą składkę za pakiet ubezpieczeniowy, które wykupiłem w maju?

Z uwagi na fakt, iż ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a ubezpieczenie AC (autocasco) ma charakter dobrowolny, regulacje prawne ich dotyczące znacznie się od siebie różnią. W przypadku dobrowolnych polis AC zazwyczaj przejście obowiązków umownych w razie zbycia pojazdu nie jest uregulowane w umowie, ani w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Dlatego, jeżeli nic innego nie wynika z umowy ubezpieczenia, w braku zgody ubezpieczyciela na kontynuację polisy wobec nabywcy pojazdu umowa ubezpieczenia AC wygasa. Z uwagi na fakt, iż składka ubezpieczeniowa jest obliczana dla całego okresu ubezpieczenia, jej wcześniejsze wygaśnięcie umożliwia Czytelnikowi zwrot proporcjonalnej części składki z tytułu AC. Należy zatem powiadomić zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, w wyniku czego na podstawie art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) ubezpieczającemu (Czytelnikowi) przysługuje zwrot składki z tytułu AC za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

W zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zastosowanie znajduje natomiast ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych... (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.). Z jej treści wynika, że w razie przeniesienia prawa własności pojazdu objętego umową ubezpieczenia OC, na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z tej umowy (art. 31 ust. 1 ustawy). Czytelnik powinien jednak w ciągu 14 dni od zbycia pojazdu powiadomić zakład ubezpieczeń o zawartej umowie sprzedaży oraz o danych nabywcy (tj. imieniu, nazwisku, adresie zamieszkania i numerze PESEL, lub w przypadku osoby prawnej: nazwie, siedzibie i numerze REGON). Chociaż mimo zbycia samochodu polisa OC ulega kontynuacji, Czytelnik po przekazaniu nabywcy potwierdzenia zawarcia polisy OC oraz zawiadomieniu zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu nie ponosi już odpowiedzialności za dalsze składki i polisę.

Jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży pojazdu i przekazaniu nabywcy dokumentów samochodu, nowy właściciel wypowie umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC zawartą przez zbywcę, sprzedawca (Czytelnik) może dochodzić od zakładu ubezpieczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Chociaż transakcja sprzedaży pojazdu podlega, co do zasady, opodatkowaniu PCC, to z tego tytułu na Czytelniku nie ciążą dodatkowe obowiązki, bowiem zapłata PCC i złożenie stosownej deklaracji obciąża kupującego.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Inne umowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60