umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016

Zakaz konkurencji w spółce cywilnej

Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące ustrój spółki cywilnej nie wprowadzają zakazu prowadzenia przez wspólników działalności konkurencyjnej. Nie oznacza to jednak, że bez konsekwencji prawnych wspólnicy mogą konkurować ze swoją spółką.

Działalnością konkurencyjną, najprościej mówiąc, jest aktywność gospodarcza na podobnym rynku określonym przedmiotowo i terytorialnie. Prowadzenie przez wspólnika działalności konkurencyjnej wobec własnej spółki wpisuje się w szersze pojęcie, jakim jest działalność sprzeczna z interesem spółki. Przepisy Kodeksu cywilnej nie zakazują wprost takiej aktywności. Można ją jednak wyinterpretować z samej konstrukcji spółki cywilnej.

Sprzeczność z celem spółki

Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 § 1 K.c.). Na tle tego przepisu Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 14 października 2013 r. (sygn. akt V GC 97/12) stwierdził, że z istoty umowy spółki cywilnej wynika prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Dodał, iż z uwagi na brzmienie przepisów K.c. o spółce cywilnej, nie jest dopuszczalne, aby wspólnicy w spółce nie realizowali wspólnego, lecz odrębne cele gospodarcze. Taki stan rzeczy byłby sprzeczny z istotą umowy spółki.

Odszkodowanie, wypowiedzenie

Prowadzenie działalności konkurencyjnej stoi w oczywistej sprzeczności z celem, dla którego zawierana jest umowa spółki cywilnej. Wspólnik pozyskując klientów w ramach oddzielnie prowadzonej działalności gospodarczej może to robić kosztem spółki, a tym samym kosztem interesu pozostałych wspólników. Przy założeniu, że taka działalność nie narusza przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poszkodowani wspólnicy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z art. 471 K.c. Nie jest to jednak proste. Trudności może w szczególności nastręczyć ustalenie wartości szkody, którą najczęściej stanowią utracone korzyści (dochód jaki spółka uzyskałaby dzięki przejętym kontraktom).

Jeśli spółka cywilna jest dwuosobowa, wspólnik pokrzywdzony może wskazać działalność konkurencyjną jako przyczynę wypowiedzenia umowy spółki. Art. 869 § 2 K.c. przewiduje, że z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. W zależności od charakteru działalności konkurencyjnej jej prowadzenie może być kwalifikowane jako ważny powód w rozumieniu powołanego przepisu.

Działalność konkurencyjna nie może natomiast stanowić podstawy do swoistego "wyłączenia" nieuczciwego wspólnika ze spółki. Kodeksowe regulacje dotyczące spółki cywilnej nie przewidują bowiem tego rodzaju instytucji prawnej. W grę wchodzi jedynie rozwiązanie spółki na skutek wypowiedzenia albo orzeczenia sądu i przeprowadzenie likwidacji majątku w trybie art. 875 K.c.

Czyn nieuczciwej konkurencji

Roszczenie odszkodowawcze to najważniejszy instrument, z jakiego można skorzystać wobec wspólnika prowadzącego działalność konkurencyjną. Niestety, okazuje się ono mało efektywne, gdy nie sposób wykazać wysokości poniesionej szkody. Ze znacznie szerszej gamy roszczeń poszkodowani wspólnicy mogą skorzystać, gdy prowadzenie działalności konkurencyjnej może być zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Jak wynika z art 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Działalność konkurencyjna wspólnika może stanowić taki czyn w szczególności, gdy posługuje się on oznaczeniami przedsiębiorstwa, z których korzystała spółka. Art. 5 ustawy przewiduje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Pełny katalog roszczeń przysługujących przedsiębiorcy, którego interes został naruszony lub zagrożony (w tym potencjalnie) zawiera art. 18 ust. 1 ustawy. Warto tu wymienić w szczególności możliwość żądania usunięcia skutków niedozwolonych działań, a także złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści w odpowiedniej formie (np. przeprosiny) czy zapłatę określonej kwoty na wskazany cel społeczny. Takie roszczenia dają możliwość wywarcia na nieuczciwym wspólniku presji, nawet gdy działalność konkurencyjna nie przynosi spółce szkody majątkowej.

Sposób na uniknięcie problemu

Wspólnicy, chcąc zabezpieczyć się przed powstaniem problemów dotyczących działalności konkurencyjnej, mogą te kwestie uregulować w umowie spółki. Dotyczy to w szczególności zakresu dopuszczalnej działalności gospodarczej poza spółką, ewentualnego uzyskiwania zgody na taką działalność oraz granic odpowiedzialności za złamanie zakazu.

Wspólnicy mogą również rozważyć, czy celem uniknięcia opisanych problemów nie warto spółki cywilnej przekształcić w konstrukcyjnie bardzo do niej podobną spółkę jawną. Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują bowiem dość silne instrumenty ochronne w przypadku podejmowania przez wspólnika działalności konkurencyjnej. Art. 56 K.s.h. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) przewiduje, że wspólnik zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki, co dotyczy również zajmowania się interesami konkurencyjnymi, w tym uczestnictwa w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki. Art. 57 K.s.h. wskazuje zakres roszczeń przysługujących spółce wobec wspólnika naruszającego zakaz konkurencji. Natomiast art. 63 § 2 K.s.h. przewiduje możliwość wytoczenia powództwa o wyłączenie z ważnych powodów jednego ze wspólników spółki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Inne umowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.