umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (1218) z dnia 10.09.2015

Odpowiedzialność za składkę OC po sprzedaży auta

Spółka korzystała przez kilka lat z samochodu dostawczego. Pół roku temu pojazd został sprzedany innemu przedsiębiorcy, jednak zapomnieliśmy powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeń. Okazuje się, że ubezpieczyciel odnowił polisę i zażądał od nas składki. Po informacji o sprzedaży zakład utrzymuje, że odpowiadamy solidarnie z nabywcą samochodu za składkę naliczoną na kolejny roczny okres ubezpieczenia. Czy mają rację?

NIE. Ubezpieczyciel miałby rację, gdyby umowa ubezpieczenia podlegała jeszcze przepisom ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) sprzed nowelizacji, jaka weszła w życie 11 lutego 2012 r. Obecnie takich polis już nie ma i do wszystkich stosuje się aktualne regulacje, które czynią wyjątek od zasady automatycznego odnawiania się obowiązkowego ubezpieczenia OC właśnie w przypadku wcześniejszej zmiany właściciela pojazdu. Celem takiego wyjątku jest eliminowanie przypadków tzw. podwójnego ubezpieczenia.

Niemniej jednak nadal jest tak, że w razie przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Taka polisa (przejęta po poprzednim właścicielu auta) wygaśnie najpóźniej z upływem okresu, na który została zawarta. Nowy posiadacz pojazdu może jednak wcześniej wypowiedzieć ubezpieczenie OC i nie musi już decydować o tym w ciągu pierwszych 30 dni od nabycia.

Co jednak istotne, w tego rodzaju przypadkach nie stosuje się przepisów art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych… (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.), które przewidują odnawianie się obowiązkowej polisy OC w przypadku jej niewypowiedzenia w przeddzień upływu okresu ubezpieczenia.

Polisa OC przejęta po zbywcy pojazdu nie odnowi się także wówczas, gdy sprzedawca (tu: spółka) zapomni powiadomić swojego dotychczasowego ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży oraz o danych nowego właściciela.

Zbywca pojazdu mechanicznego jest obowiązany do przekazania nabywcy dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC (tj. polisy). Powinien także powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń, w terminie 14 dni, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu.

Brak takiego powiadomienia skutkuje co prawda odpowiedzialnością solidarną zbywcy pojazdu (wraz z nabywcą) za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia sprzedaży aż do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o zmianie właściciela, jednakże nie dotyczy to składki za kolejny roczny okres ubezpieczenia, ponieważ taka umowa po prostu nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu.


14 dni - termin na powiadomienie zakładu ubezpieczeń o przeniesieniu własności pojazdu i o danych jego nabywcy.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Inne umowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60