umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Wycofanie się z umowy o pożyczkę konsumencką

Zaciągnąłem pożyczkę w celu sfinansowania zakupu sprzętu AGD. W międzyczasie okazało się, że będę w stanie samodzielnie pokryć koszty związane z tymi zakupami. Czy mam możliwość wycofania się z umowy pożyczki? Od jej podpisania minął już tydzień.

TAK, będzie to możliwe. Przepisy przewidują możliwość odstąpienia od tzw. kredytu konsumenckiego. Z uwagi na to, że pożyczkobiorca (Czytelnik) to konsument, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może on bez podania przyczyny odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wskazuje tak art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.). Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera wymaganych prawem elementów (m.in. różnego rodzaju pouczeń), konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich wymaganych elementów umowy. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Kredytobiorca zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z tymi odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta. Kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej.


Kredytobiorca (konsument) ma 14 dni na odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego.


Gdyby z jakichś względów kredytobiorca przeoczył termin na odstąpienie może on w każdym momencie spłacić cały kredyt. W takim przypadku całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy (nawet wtedy, gdy konsument poniósł je przed tą spłatą). Kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa pożyczki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60