umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Kilka miesięcy temu podpisałem ze znajomym umowę pożyczki, która ma być zwrócona po trzech latach. Znajomy terminowo spłaca raty, jednak mimo wszystko chciałbym wycofać się z tej umowy przed terminem i odzyskać pieniądze. Czy jest to możliwe - czy mogę wypowiedzieć wspomnianą umowę?

Umowa pożyczki sprowadza się do tego, że dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W sytuacji Czytelnika, gdy pożyczkobiorca wywiązuje się z umowy, nie ma podstaw prawnych do zażądania wcześniejszej spłaty pożyczki. Z natychmiastową wymagalnością całej pożyczki mielibyśmy do czynienia wtedy, gdyby dłużnik stał się niewypłacalny albo jeżeli wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, zabezpieczenie wierzytelności uległo znacznemu zmniejszeniu. W takim przypadku wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony termin. Wynika to z art. 458 Kodeksu cywilnego.

Przepisy wskazują, że dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Jeśli jednak żaden z tych warunków nie jest spełniony, to Czytelnikowi pozostaje jedynie próba doprowadzenia do zmiany lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron.


Terminowa umowa pożyczki nie może być wypowiedziana, jeśli pożyczkobiorca wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań.


Możliwość wypowiedzenia umowy zarezerwowana jest natomiast dla umowy pożyczki zawartej na czas nieokreślony. Jeżeli bowiem termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. W takim przypadku pożyczkodawca powinien złożyć pożyczkobiorcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pożyczki z zachowaniem 6-tygodniowego terminu wypowiedzenia.

Termin wypowiedzenia należy liczyć od dnia dotarcia oświadczenia o wypowiedzeniu do pożyczkobiorcy w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Przepis ten nie dotyczy jednak umów pożyczki na czas oznaczony, a taką właśnie umowę zawarł Czytelnik.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa pożyczki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60