umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016

Umorzenie odsetek od pożyczki udzielonej siostrze

Udzieliłam siostrze oprocentowanej pożyczki, która została zgłoszona w urzędzie skarbowym. Zgodnie z umową kwota była spłacana ratalnie, a odsetki w wysokości 5.000 zł miały zostać zapłacone wraz z ostatnią ratą. Chciałabym darować siostrze odsetki od pożyczki. Czy mogę to zrobić? Jeżeli tak, to jakie będą związane z tym konsekwencje podatkowe?

Umowa pożyczki może mieć zarówno charakter oprocentowany, jak i nieoprocentowany. Jej podstawą prawną jest art. 720 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Jeżeli jednak Czytelniczka zawarła umowę pożyczki, w której pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu określonej kwoty wraz z odsetkami, to po stronie pożyczkobiorcy istnieje zobowiązanie do zwrotu całej należności. Nie wyłącza to jednak możliwości modyfikacji stosunku umownego. Z treści art. 508 K.c. wynika bowiem, iż zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

Czynność zwolnienia ze zobowiązania wywołuje jednak konsekwencje podatkowe ze strony pożyczkobiorcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zwolnienie ze zobowiązania ma charakter umowy darowizny (a więc jest nieodpłatne). Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 K.c.). Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego - do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 września 2015 r., nr IBPB-2-1/4515-93/15/KrB). W tej samej interpretacji organ wskazał, iż najczęstszą przyczyną nieodpłatnego zwolnienia z długu jest obdarowanie. W tych przypadkach zwolnienie z długu zostaje dokonane przez zawarcie umowy darowizny uregulowanej w przepisach art. 888 K.c. Zarówno w przywołanej interpretacji, jak i w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2010 r., nr PL/LM/834/38/CHI/2010/146, wskazano na możliwość zawarcia umowy darowizny mającej charakter zwolnienia z długu, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W interpretacji Ministra wskazano m.in., że obdarowany może również skorzystać ze zwolnienia z podatku przysługującego członkom najbliższej rodziny.

Zatem w przypadku, gdy Czytelniczka zamierza zwolnić siostrę z obowiązku zapłaty odsetek od pożyczki, może zawrzeć z nią umowę darowizny, która będzie miała charakter umowy nieodpłatnego zwolnienia z długu. Warto jednak pamiętać o treści art. 890 § 1 K.c., bowiem oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. W sytuacji gdy Czytelniczka chciałaby uniknąć dodatkowych kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego, może zawrzeć z siostrą umowę darowizny (w formie ustnej) poprzez nieodpłatne zwolnienie jej z długu, w zakresie obowiązku zapłaty odsetek od pożyczki. W celu udokumentowania czynności warto następnie udać się do notariusza, aby sporządzić poświadczenie podpisów pod umową darowizny (które jest znacznie tańsze niż sporządzenie aktu notarialnego). Umowa darowizny będzie ważna, bowiem świadczenie darczyńcy zostało spełnione i nie będzie konieczna forma aktu notarialnego (art. 890 § 1 K.c.). Takie działanie nie zostało zakwestionowane przez organy podatkowe, co potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2015 r., nr IPPB2/4515-76/15-4/AF.

Odnosząc się natomiast do kwestii podatkowych, należy wskazać, iż na podstawie przywołanych wcześniej interpretacji, Czytelniczka, jak i jej siostra nie będą zobowiązane do zapłaty podatku od darowizny. Warunkiem jest jednak spełnienie obowiązków, o których mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.). Wydaje się, że wobec faktu, iż kwota darowizny (umorzonych odsetek) nie przekracza limitu ustawowego dla I grupy podatkowej, nie zachodzi konieczność zgłoszenia przez siostrę nabycia praw majątkowych, jednak praktyka urzędów skarbowych w tym zakresie może różnić się w skali kraju.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa pożyczki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.