umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015

Ustawowy termin na wycofanie się z kredytu konsumenckiego

Kilka dni temu zaciągnęłam pożyczkę na zakup pralki. W międzyczasie uzyskałam środki finansowe we własnym zakresie. Podobno mam możliwość rezygnacji z takiej umowy bez jakichkolwiek kosztów. Czy to prawda? Jeśli tak, to na jakich warunkach mogę wycofać się z podpisanej umowy pożyczki?

W myśl przepisów konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Stanowi o tym art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.). Chodzi tu o kredyt (pożyczkę), który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi, a który nie przekracza kwoty 255.550 zł albo równowartości tej kwoty w innej walucie. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera wymaganych prawem elementów określonych w art. 30 ustawy (m.in. informacji właśnie o terminie, trybie odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny), konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie.


Konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.


Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Ma obowiązek niezwłocznie zwrócić kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz ze wspomnianymi odsetkami nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.

Niedochowanie 14-dniowego terminu (o ile konsument został poinformowany w prawidłowy sposób o przysługujących mu uprawnieniach) skutkuje tym, że od umowy odstąpić nie można. Warto jednak pamiętać, że taki kredyt można wcześniej spłacić. W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa pożyczki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60