umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 23 (1377) z dnia 20.03.2017

Określanie przychodu z prywatnego najmu

Jestem właścicielem mieszkania położonego w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, które wynajmuję w ramach prywatnego najmu. Po ostatnich lokatorach łazienka wymaga generalnego remontu (wymiana potłuczonych kafli i armatury). Mam już kolejnych chętnych najemców, którzy zgodzili się go sfinansować w zamian za obniżenie czynszu najmu o 60% za pierwsze 6 miesięcy jego użytkowania. Czy przychód z najmu za ten okres powinienem ustalić w kwocie należnego czynszu, czy faktycznie zapłaconego przez najemców?

Umowa najmu została uregulowana w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). W przepisach jej dotyczących (art. 659-692) określona została m.in. kwestia obowiązków, jakie w związku z zawarciem takiej umowy spoczywają zarówno na wynajmującym, jak i najemcy.

Wynajmujący zobowiązany jest do oddania najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywania jej w takim stanie przez czas trwania najmu. Jeżeli natomiast w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których nie jest ona przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego. Z kolei najemcę lokalu obciążają drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy. Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody (art. 681 K.c.).


Wzory umów najmu nieruchomości i rzeczy ruchomych dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Umowy.


Z pytania wynika, że zakres prac, a co za tym idzie - nakłady, do jakich zobowiązał się najemca mieszkania, wykraczają poza pojęcie drobnych napraw, a do takich nakładów Kodeks cywilny go nie zobowiązuje. Potrącenie przez najemcę z kwoty czynszu należnego za okres wskazany w umowie wydatków na ten cel w rzeczywistości będzie zwrotem przez wynajmującego nakładów na remont łazienki, które poniósł najemca, a które powinny obciążać wynajmującego. Z tego względu przez cały okres, w którym potrącenie to będzie dokonywane, niezależnie od niego przychodem Czytelnika będzie pełna kwota należnego czynszu wynikająca z umowy najmu.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa najmu i umowa dzierżawy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60