umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 50 (1091) z dnia 23.06.2014

Różnice między umową o dzieło a zleceniem

W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W przypadku zlecenia zaś przyjmujący zlecenie (nie zamówienie) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Niby co innego, a jednak granica między tymi dwoma kontraktami nie jest wcale taka wyraźna.

Umowy zlecenia, a konkretniej umowy o świadczenie usług okazują się przydatne, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia określonej kampanii promocyjnej, wykonania prac sezonowych, sprzątania obiektów itp. Jednakże z uwagi na brak składek ZUS jeszcze bardziej atrakcyjne są umowy o dzieło, które nie powinny być stosowane tam, gdzie świadczenie usług nie kończy się określonym rezultatem, którym nie może być po prostu rozniesienie określonej ilości ulotek, dokonanie zbioru plonów czy umycie wszystkich okien w biurowcu.


Zlecenie a usługi

Klasycznie przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego), a więc np. sprzedaż nieruchomości, zakup maszyny, zawarcie ugody z kontrahentem. Zlecenie może również dotyczyć kilku czy szeregu rodzajowo określonych czynności prawnych, które przykładowo mogą się składać na ogólną reprezentację przedsiębiorcy względem określonych kontrahentów, nabywanie i zbywanie w imieniu zleceniodawcy towarów do ustalonej wartości czy windykację długów.

W przypadku tradycyjnie i kodeksowo pojmowanego zlecenia nie ma więc mowy o czynnościach o charakterze czysto faktycznym, do których przecież zaliczyć należy m.in. opiekę, doradztwo, przekonywanie klientów do spróbowania i nabycia produktu czy polerowanie podłóg. Te nie mogą stanowić przedmiotu umowy zlecenia, lecz umowy o świadczenie usług, która nie ma własnej regulacji w przepisach Kodeksu cywilnego. Nazywanie tych kontraktów zleceniem bierze się stąd, że do umowy o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 K.c.).

O ile w przypadku umowy zlecenia (o świadczenie usług) o wykonaniu zobowiązania można mówić już wtedy, gdy zleceniobiorca dochował należytej staranności w zakresie świadczonej usługi, o tyle umowa o dzieło idzie znacznie dalej. Zmierza ona bowiem do osiągnięcia konkretnego efektu i uznaje się ją za wykonaną z chwilą jego osiągnięcia. Dlatego w umowie o dzieło wynagrodzenie jest pochodną osiągniętego rezultatu w postaci wykonanego dzieła, a nie liczby przepracowanych godzin.


Dzieło

Jak wspomniano, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 K.c.). Dla odróżnienia umowy o dzieło od innych kontraktów, w tym zwłaszcza od umowy zlecenia (o świadczenie usług) podstawowe znaczenie ma wyjaśnienie pojęcia "dzieło". Należy przez to rozumieć pewien rezultat ludzkiej pracy lub twórczości, który musi być samoistny, niezależny od wykonawcy (przyjmującego zamówienie). Za dzieło trzeba zatem uznać materialne rezultaty ludzkiej pracy i umiejętności (np. wykonanie bramy wjazdowej na parking), a także te niematerialne, lecz utrwalone w jakimś przedmiocie (np. program komputerowy). Umowa o dzieło powinna być więc uwieńczona konkretnym i sprawdzalnym rezultatem pracy oraz umiejętności przyjmującego zamówienie.

Dodatkowym kryterium odróżnienia umowy o dzieło od umowy zlecenia (o świadczenie usług) jest także zdatność rezultatu materialnego poddania się sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r., sygn. akt IV CKN 152/00).

Z tych względów dla takich usług jak sprzątanie pomieszczeń, roznoszenie ulotek czy zbiory warzyw lub owoców właściwsze wydaje się zlecenie (umowa o świadczenie usług) aniżeli umowa o dzieło. Dodatkowych argumentów dostarcza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2000 r., sygn. akt II UKN 386/99. SN uznał w nim, że czynności polegające na przemieszczaniu i układaniu w stosy drewna przy wykorzystaniu własnego środka transportu nie mają charakteru czynności przynoszących konkretny, indywidualny rezultat materialny i są realizowane w ramach starannego działania, a więc w ramach umowy zlecenia.


Odpłatność

Omawiane umowy mają pewne cechy wspólne. W obu wypadkach wynagrodzenie na ogół wymagalne jest dopiero po wykonaniu umowy przez przyjmującego zlecenie/zamówienie. W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki.

W przypadku umowy o dzieło, jeżeli strony inaczej nie postanowiły, zapłata wynagrodzenia należy się dopiero w chwili oddania gotowego dzieła. Nieraz jednak przyjmującemu zamówienie należy się odpowiednie wynagrodzenie, mimo że nie wykonał dzieła. Tak jest m.in. wtedy, gdy przyjmujący zamówienie był gotów wykonać dzieło, lecz nie mógł tego dokonać z przyczyn leżących po stronie zamawiającego bądź gdy zamawiający przed ukończeniem dzieła bez uzasadnionej przyczyny odstępuje od umowy.


W przeciwieństwie do zlecenia w umowie o dzieło wynagrodzenie jest istotnym i koniecznym elementem umowy.


Ustawodawca przyjmuje niejako domniemanie odpłatności zlecenia, bowiem jeśli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że zleceniobiorca zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie (art. 735 § 1 K.c.). Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Z kolei umowa o dzieło zalicza się do umów odpłatnych. Jednym z jej istotnych elementów jest właśnie określenie wynagrodzenia. W przeciwnym wypadku nie będziemy mieli do czynienia z umową o dzieło.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.