umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (364) z dnia 10.05.2014

Realizacja umowy zlecenia w praktyce

1) Zatrudniamy dozorcę na podstawie umowy zlecenia. Podczas dyżuru tej osoby zginął laptop znajdujący się w dyżurce dozorcy. Czy możemy obciążyć zleceniobiorcę równowartością mienia, jeśli w umowie brak jest zapisu o odpowiedzialności materialnej?

Nieuregulowanie kwestii odpowiedzialności zleceniobiorcy za powierzone mienie w treści umowy nie czyni go odpowiedzialnym za to mienie. Pracodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, w zależności od okoliczności za niewykonanie zobowiązania (art. 471 K.c.) lub z czynu niedozwolonego (art. 415 K.c.).

Pracownicza odpowiedzialność materialna dotyczy, jak wskazuje jej nazwa, tylko pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, a nie zleceniobiorców. Osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne odpowiadają za szkodę na podstawie prawa cywilnego. Należy zauważyć, że zlecenie, podobnie jak umowa o pracę, jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu. Powinnością zleceniobiorcy jest dążenie do wykonania powierzonych mu zadań z należytą starannością, ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju (art. 355 K.c.).

Ważne: Zleceniobiorca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 K.c.).

Zleceniobiorca poniesie odpowiedzialność za szkodę, jeśli między szkodą (czyli uszczerbkiem majątkowym), a nienależytym wykonaniem zobowiązania istnieje związek przyczynowy. Ponadto jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność. Wszystkie wymienione elementy składające się na odpowiedzialność z art. 471 K.c. musi udowodnić zleceniodawca. Przy umowie starannego działania jaką jest zlecenie należy udowodnić brak należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązania. Z kolei zleceniobiorca może bronić się dowodząc, że nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Przykład

Powinnością dozorcy zatrudnionego na umowę zlecenia jest obchód dozorowanego terenu wykonywany co 2 godziny. W dyżurce mieszczącej się w budynku firmy znajduje się laptop, na którym wyświetlany jest obraz z monitoringu. Wychodząc na obchód dozorca nie zamknął dyżurki na klucz ani też drzwi do budynku, co zgodnie z ustaleniem powinien był uczynić. Po powrocie stwierdził brak urządzenia wartego około 500 zł. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznającego nienależyte wykonanie zobowiązania obciążono zleceniobiorcę kosztami laptopa.


2) Strony zawarły umowę zlecenia na okres od 1 lutego do 19 kwietnia br. ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym. Jak należy obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc umowy?

Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie lub wykonywanie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej (art. 734 K.c.) lub faktycznej (art. 750 K.c.) dla dającego zlecenie.

Istotny jest fakt, że w przeciwieństwie do umów o pracę nie występuje tu podporządkowanie zleceniobiorcy poleceniom zleceniodawcy co do czasu i miejsca wykonywania powierzonych czynności. Oznacza to, iż zleceniobiorca decyduje, kiedy wykona powierzone zadanie (w ramach terminu określonego w umowie). Dla umowy cywilnoprawnej charakterystyczne jest, że zatrudnionego na jej podstawie nie dotyczą żadne ograniczenia w zakresie norm czasu pracy, godzin nadliczbowych, czy też liczby dni pracy.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia jest zwykle wypłacane po wykonaniu zadania, chociaż przy umowach zawieranych na dłuższy okres strony mogą ustalić, że będzie wypłacane co miesiąc lub z inną częstotliwością (art. 735 i 744 K.c.). Po wykonaniu zlecenia wynagrodzenie przysługuje w pełnej wysokości, nawet jeśli w okresie realizacji umowy zleceniobiorca przez część miesiąca był na zwolnieniu lekarskim. Wynagrodzenie można obniżyć tylko wówczas, gdy zlecenie nie zostało w pełni wykonane. Jeśli zlecenie nie zostanie wykonane w całości, możliwe jest pomniejszenie wynagrodzenia, ale nie o dni tylko o część niewykonanego zadania. Kwestia ta powinna być uregulowana w umowie.

Przykład

Firma podpisała umowę zlecenia z osobą fizyczną na wprowadzanie danych z deklaracji składanych przez klientów biura do odpowiedniego systemu komputerowego. Umowę zawarto na okres od 1 lutego do 19 kwietnia br., za wynagrodzeniem wynoszącym 2.300 zł miesięcznie. Liczba wprowadzanych deklaracji została ustalona na minimum 120 w ciągu miesiąca, co zleceniobiorca realizował. W kwietniu jednak ze względu na krótszy okres pracy zadanie wykonał w 78% i otrzymał odpowiednio do wykonanych zadań wynagrodzenie w kwocie 1.794 zł (2.300 zł x 78%).

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.