umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017

Definicja i cechy charakterystyczne umowy zlecenia/o świadczenie usług

Na podstawie umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 K.c.). Taki sam efekt wywołuje umowa o świadczenie usług, ponieważ do niej stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 K.c.). Umowa ta ma charakter konsensualny, wzajemny, odpłatny lub nieodpłatny, przy czym zwykle wiąże się z odpłatnością, jeśli odnosi się do tzw. zatrudnienia niepracowniczego. Najważniejsza jest w niej należyta staranność w działaniu, która ma prowadzić do określonego rezultatu (por. wyroki SA w Rzeszowie z 21 grudnia 1993 r., sygn. akt III AUr 357/93, OSA 1994/6/49, SA w Lublinie z 26 stycznia 2006 r., sygn. akt III AUa 1700/05, OSA 2008/3/5 i SN z 13 marca 1967 r., sygn. akt I CR 500/66, OSNC 1968/1/5). Co ważne, zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli tego rezultatu nie uda mu się uzyskać (por. wyrok SA w Gdańsku z 9 stycznia 2013 r., sygn. akt III AUa 1123/12). Odpowiada on bowiem na zasadzie starannego działania, określonej w art. 355 § 1 K.c. (por. uzasadnienie postanowienia SN z 3 lipca 2012 r., sygn. akt II UK 60/12).

Do cech odróżniających umowę zlecenie należą także:

  • wykonanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na to, jaki wynik ona przyniesie (por. uzasadnienie wyroku SN z 4 lipca 2013 r., sygn. akt II UK 402/12) - tym przede wszystkim różni się od umowy o dzieło, w której rezultat ma kluczowe znaczenie,
     
  • samodzielność zleceniobiorcy rozumiana jako brak podporządkowania zleceniodawcy, co nie wyklucza ogólnej kontroli realizacji zlecenia (por. wyrok SN z 28 czerwca 2011 r., sygn. akt II PK 9/11 oraz art. 740 K.c.) - tym przede wszystkim różni się od umowy o pracę, gdzie podporządkowanie odgrywa najważniejszą rolę,
     
  • swobodne ustalanie miejsca i czasu wykonania kontraktu przez zleceniobiorcę, chyba że ich wskazanie przez zleceniodawcę jest niezbędne z powodu rodzaju zleconych prac (por. wyrok SN z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt II PK 153/14 M.P.Pr. 2015/9/482-486),
     
  • osobista realizacja zlecenia przez zleceniobiorcę, chyba że jej powierzenie osobie trzeciej zostało przewidziane w umowie albo wynika ze zwyczaju lub okoliczności (skorzystanie z substytucji wymaga poinformowania zleceniodawcy o osobie zastępcy i jego miejscu zamieszkania - art. 738 K.c.) - powierzanie zadań osobie trzeciej w stosunku pracy jest niedopuszczalne.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa o dzieło i umowa zlecenia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60