umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Przedterminowe rozwiązanie umowy o współpracy

Zawarłem z kontrahentem umowę o współpracy na dostawę, pranie i konserwację odzieży roboczej. Określony w niej termin jej wypowiedzenia wynosi 12 miesięcy. Czy jest on zgodny z prawem? Czy w związku z podjętą decyzją o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej mogę go skrócić?

Umowa o współpracy, zawarta pomiędzy Czytelnikiem a drugą stroną prowadzącą działalność gospodarczą jest dozwolona na podstawie zasady swobody umów wynikającej z Kodeksu cywilnego. Jest to umowa o świadczenie usług, dlatego na podstawie odesłania zawartego w art. 750 K.c. znajdą do niej zastosowanie przepisy o zleceniu. Możliwość wypowiedzenia zlecenia i umowy o świadczenie usług może nastąpić w każdym czasie, co wynika z art. 746 § 1 K.c., jednak strony mają możliwość indywidualnego ustalenia terminu wypowiedzenia zlecenia. Zatem Czytelnik jest związany określonym w umowie terminem wypowiedzenia umowy.

Nie oznacza to, że jest to sytuacja bez wyjścia. W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować treść zawartej umowy i sprawdzić czy wskazuje ona także inne przypadki wypowiedzenia zlecenia lub odwołuje się do tzw. ważnych powodów. Taka redakcja umowy umożliwiałaby wcześniejsze jej wypowiedzenie.

Zakończenie działalności gospodarczej powinno być bowiem potraktowane jako ważny powód uzasadniający wcześniejsze rozwiązanie umowy o współpracę. Dlatego, pomimo że z treści art. 746 § 1 K.c. wynika obowiązek naprawienia szkody, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, nie powinien on znaleźć zastosowania do Czytelnika. W przypadku wypowiedzenia umowy o współpracy bez zachowania 12-miesięcznego terminu wypowiedzenia druga strona może, co prawda, dochodzić odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy, jednak w razie zakończenia działalności gospodarczej przez Czytelnika roszczenie to może być uznane za niezasadne, jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt VI ACa 1021/14, ocena ważności powodu wypowiedzenia zależeć będzie od okoliczności, w jakich dochodzi do podjęcia decyzji. Mogą to być czynniki zależne od strony umowy, jak np. utrata zaufania do zleceniobiorcy wskutek zastrzeżeń do wykonywania zlecenia, czy czynniki obiektywne, jak np. zmniejszenie zapotrzebowania na usługi zleceniobiorcy.

"Stron nie można zmuszać do współpracy, więc jeśli okaże się, że już jej nie chcą, a zakończenie współpracy odbywa się bez ważnego powodu, to strona podejmująca decyzję o zakończeniu współpracy winna wynagrodzić drugiej szkody związane z przedwczesnym zakończeniem współpracy".

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt VI ACa 1021/14

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Inne umowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60