umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

Umowa dożywocia a służebność osobista mieszkania

Nasza mama z uwagi na stan zdrowia wymaga opieki. Podjęliśmy decyzję, że zamieszkam z nią, a mama przeniesie na mnie własność nieruchomości. Nie wiem, jak w przyszłości będzie wyglądać moja sytuacja finansowa, niemniej chcę mieć pewność, że mama będzie mogła zawsze korzystać z części tej nieruchomości. W jaki sposób to zapewnić?

W takim przypadku można rozważyć albo ustanowienie na nieruchomości (mieszkaniu, gruncie zabudowanym budynkiem) służebności osobistej w postaci służebności mieszkania, albo podpisanie umowy dożywocia.

Służebność ustanawia się w ramach oddzielnej czynności prawnej. W celu ustanowienia służebności w ramach odrębnej czynności prawnej, oświadczenie właściciela, który obciąża swoją nieruchomość ograniczonym prawem rzeczowym (np. służebnością osobistą - służebnością mieszkania), wymaga formy aktu notarialnego. W praktyce jednak cała umowa (oświadczenia obu stron) jest wyrażana właśnie w tej formie. Treść służebności może być w dużej części kształtowana swobodnie pomiędzy stronami umowy. Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, które podlega ujawnieniu (wpisowi) w księdze wieczystej. Osoba posiadająca służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko, gdy są przez nią utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Uprawniony z tytułu służebności może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców. Stanowi o tym art. 302 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

Z kolei przez umowę o dożywocie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub osobie mu bliskiej dożywotnie utrzymanie. Wynika to z art. 908 § 1 K.c. Nabywający nieruchomość w drodze umowy o dożywocie (zobowiązany), podobnie jak w przypadku darowizny, nie musi za nią płacić. Ma jednak obowiązek zapewnić wyżywienie, mieszkanie i opiekę uprawnionym dożywotnikom. W przeciwieństwie jednak do darowizny umowa o dożywocie zabezpiecza przed ewentualną odpowiedzialnością przed roszczeniami osób uprawnionych do zachowku. Instytucja ta nierzadko służy regulacji spraw związanych z przekazaniem majątku nieruchomego wybranym członkom rodziny jeszcze za życia właściciela.

Zarówno służebność osobista mieszkania, jak i dożywocie ujawniane są w księdze wieczystej nieruchomości. Sprawia to, że potencjalny nabywca od razu uzyska informację, że nieruchomość obciążona jest tym prawem. Ponieważ wpis będzie ujawniony, nikt nie będzie mógł zasłaniać się nieznajomością tego stanu rzeczy.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Inne umowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60