umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Zmiana umowy w formie ustnej a spór co do jej wykonania

W umowie o współpracy z innym przedsiębiorcą uzgodniliśmy warunki kontraktu, w tym termin i cenę. Umowa została zawarta w formie pisemnej. W trakcie realizacji kontraktu negocjowaliśmy ustnie zmianę warunków, w tym wynagrodzenia, jednak żadne ustalenia nie zostały dokonane. Obecnie wykonawca domaga się zapłaty wyższej należności niż określona w pisemnej umowie, twierdząc, że doszło do zmiany umowy w formie ustnej. Czy powinniśmy obawiać się sprawy sądowej, jeżeli nie dojdziemy do porozumienia?

Generalnie umowa może być zawarta przez strony w dowolnej formie, w tym także w formie ustnej. Taka forma umowy rodzi jednak problemy dowodowe. Dodatkowo z przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) wynika, że niektóre rodzaje umów dla ich ważności lub skutków dowodowych należy zawrzeć w określonej formie. Przykładem może być umowa przeniesienia własności nieruchomości, dla której ważności wymagany jest akt notarialny.

Jednak w przypadku wskazanym przez Czytelnika umowa została zawarta w formie pisemnej, a późniejsze ustalenia mogły jedynie przybrać postać modyfikacji stosunku umownego. Dlatego w tym przypadku regulacje co do formy czynności prawnej wymaganej dla zmiany umowy są inne. Jak bowiem wynika z art. 77 § 1 K.c. uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Zatem jeżeli umowa zawarta przez Czytelnika z kontrahentem przybrała postać formy pisemnej, do jej zmiany także wymagana jest forma pisemna. Jeżeli zatem prowadzone przez Czytelnika negocjacje dotyczyły modyfikacji trwającej umowy, a nie związania stron nową umową, dla wprowadzenia rezultatu w życie wymagana jest forma pisemna.

W przypadku gdy sprawa nie zakończy się polubownie, a kontrahent zdecyduje się na wystawienie faktury na wyższą należność, Czytelnik ma możliwość jej zakwestionowania wskazując, iż kwota na fakturze jest wyższa niż ustalona w umowie. W przypadku skierowania przez kontrahenta pozwu do sądu, to na nim spoczywał będzie obowiązek wykazania zasadności roszczenia, w tym w szczególności dokonania przez strony zmian w zawartej umowie, dlatego szanse powodzenia sprawy sądowej są bardzo niewielkie. Jak bowiem wynika z art. 6 K.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Inne umowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60