umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015

Prawo odkupu nieruchomości

Na skutek wysokiego kursu franka szwajcarskiego znalazłem się w trudnej sytuacji finansowej, w związku z czym zamierzam sprzedać dom należący do rodziny od prawie 100 lat. Nie jest on obciążony hipoteką, bo ta została ustanowiona na mieszkaniu. Mam już kupca, jednak liczę na to, że w przyszłości moja sytuacja się poprawi. Dlatego też chciałbym zastrzec sobie możliwość odkupu nieruchomości. Czy jest to prawnie dopuszczalne zastrzeżenie w przypadku sprzedaży nieruchomości?

Prawo odkupu nieruchomości
rys. Prawo odkupu nieruchomości

TAK. Prawo odkupu może dotyczyć tak rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości. Ustawodawca nie ogranicza zastosowania tej instytucji (podobnie jak ma to miejsce w przypadku pierwokupu) wyłącznie do ruchomości.

Prawo odkupu umożliwia ponowne nabycie rzeczy sprzedanej, jednak Czytelnik musi pamiętać, że prawo odkupu może być zastrzeżone na czas nieprzekraczający 5 lat, co wynika wprost z art. 593 § 1 K.c. Jeżeli strony umówią się, że sprzedawca może skorzystać z tego prawa w dłuższym okresie (np. w ciągu 10 lat od zawarcia umowy), to i tak ulegnie on skróceniu i wynosić będzie 5 lat. Jest to dość istotne ograniczenie i Czytelnik musi rozważyć, czy w tym okresie istnieje w ogóle szansa na to, że skorzysta on z zastrzeżonego prawa odkupu. Niezależnie od tego wymóg związany z zastrzeżeniem prawa odkupu z pewnością zniechęcać będzie potencjalnych nabywców, jednak nie ma to wpływu na ważność samej umowy sprzedaży nieruchomości. Warto dodać, że prawo odkupu jest niezbywalne i niepodzielne, więc Czytelnik nie będzie mógł scedować omawianego uprawnienia np. na członka swojej rodziny lub osobę trzecią, choćby sam nie był w stanie ze względów finansowych skorzystać z tej opcji.

Wykonanie prawa odkupu polega na złożeniu przez sprzedawcę kupującemu oświadczenia, z którego wynika wola tego pierwszego odkupienia określonej rzeczy. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży wymagało szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa musi mieć taką samą formę. W pozostałych przypadkach, o ile też strony inaczej nie postanowiły, może być ono złożone w jakiejkolwiek formie. Ponieważ przeniesienie własności nieruchomości wymaga dla swej ważności zachowania formy aktu notarialnego, to konsekwentnie oświadczenie Czytelnika (uprawnionego z tytułu prawa odkupu) realizujące omawiane uprawnienie będzie musiało być złożone przed rejentem.

Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu jest jednostronną czynnością prawną prawokształtującą, co oznacza, że nie wymaga do swojej skuteczności zgody drugiej strony. W przypadku obrotu nieruchomościami złożenie takiego oświadczenia skutkuje po drugiej stronie obowiązkiem powrotnego przeniesienia własności nieruchomości za zwrotem ceny, kosztów sprzedaży oraz poczynionych przez kupującego nadkładów na nieruchomość. Można też wcześniej uzgodnić cenę, jaką obowiązany będzie zapłacić sprzedawca w razie skorzystania z prawa odkupu. Jeżeli cena odkupu przewyższać będzie pierwotną cenę wraz z kosztami sprzedaży, wówczas sprzedawca zyska możliwość jej obniżenia do rynkowej wartości rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa sprzedaży:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60