umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015

Sprzedaż nieruchomości w warunkach pierwokupu

Spółka zamierza nabyć nieruchomość. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest prawo pierwokupu na rzecz innej osoby. Prawdopodobnie osoba ta nie skorzysta z przysługującego jej pierwszeństwa, jednak chcielibyśmy dochować wszelkich formalności i aktów ostrożności. Jak w takim wypadku powinna przebiegać transakcja zakupu nieruchomości?

Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem byłoby zdobycie oświadczenia osoby uprawnionej o zrzeczeniu się prawa pierwokupu. Jeżeli to nie wchodzi w rachubę, wówczas zajdzie konieczność zawarcia dwóch osobnych umów w formie aktu notarialnego. Pierwsza z nich powinna mieć jedynie charakter zobowiązujący - w takiej umowie należy zawrzeć warunek, że do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości dojdzie pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez uprawnionego.

Po upływie terminu na złożenie oświadczenia przez uprawnionego i nieskorzystaniu przez niego z prawa pierwokupu można zawrzeć bezwarunkową umowę przenoszącą własność nieruchomości. Jest tak dlatego, że przepisy zabraniają przenoszenia nieruchomości pod warunkiem (art. 157 § 1 K.c.).

Jeżeli przedmiotem sprzedaży i pierwokupu jest nieruchomość, wówczas od dnia otrzymania zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy zobowiązującej uprawniony do pierwokupu ma miesiąc na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z przysługującego mu prawa.

Do wykonania prawa pierwokupu przez uprawnionego dochodzi natomiast wówczas, gdy ten złoży w terminie (w tym wypadku w ciągu miesiąca od wspomnianego zawiadomienia) oświadczenie o chęci skorzystania z pierwokupu, tj. zawarcia umowy o tej samej treści, co pomiędzy właścicielem a osobą trzecią. W przypadku obrotu nieruchomościami takie oświadczenie powinno być złożone w formie notarialnej.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa sprzedaży:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60