umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Szukam mieszkania celem kupna. Znalazłam ciekawą ofertę, jednak sprzedający kontaktuje się ze mną poprzez pośrednika w obrocie nieruchomościami, który poinformował mnie, że umowa przedwstępna musi być spisana w formie aktu notarialnego. Czy jest to konieczne? Z tego co wiem, to kupujący ponosi koszt takiego aktu - nie chcę płacić dwukrotnie, tj. przy umowie przedwstępnej i później przy właściwej umowie sprzedaży. Czy nie lepszym rozwiązaniem jest po prostu spisanie umowy na piśmie?

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być zawarta w zwykłej formie pisemnej, tj. poprzez złożenie stosownych oświadczeń stron i własnoręcznych podpisów. Nie oznacza to jednak, że nie warto takiej umowy sformalizować w drodze aktu notarialnego. Tym bardziej, że wbrew obawom Czytelniczki nie spowoduje to wzrostu kosztów notarialnych. Oczywiście do przeniesienia własności nieruchomości wymaga się złożenia oświadczeń woli w formie aktu notarialnego. Umowa przedwstępna tej własności jeszcze nie przenosi.

To, w jakiej formie prawnej umowa przedwstępna zostanie podpisana sprawia, że różne są skutki zawarcia tego rodzaju porozumienia. Przy zwykłej formie pisemnej od strony, która odmawia zawarcia umowy przyrzeczonej, można żądać odszkodowania obejmującego głównie koszty związane z zawarciem umowy przedwstępnej. Określa się to jako tzw. ujemny interes umowy. W ramach tego odszkodowania nie mieści się możliwość domagania się np. utraconych korzyści w wyniku niewykonania umowy przyrzeczonej. Oczywiście strony mogą w umowie przedwstępnej inaczej określić zakres odszkodowania, co jednak w zdecydowanej większości przypadków nie ma miejsca.

Zgoła odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy. W przypadku Czytelniczki formą taką jest akt notarialny. Strona uprawniona może wówczas dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. W praktyce oznacza to, że można prawnie zmusić stronę do tego, aby umowa przyrzeczona (w tym przypadku sprzedaży nieruchomości) doszła do skutku. Forma notarialna umowy przedwstępnej umożliwia również ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości roszczenia kupującego o zawarcie umowy przyrzeczonej, co minimalizuje ryzyko związane z tym, że sprzedający w międzyczasie sprzeda nieruchomość innej osobie. Niewątpliwie zatem ta forma umowy zwiększa bezpieczeństwo stron. Wynika to z art. 390 § 1 Kodeksu cywilnego.

Podpisanie umowy przedwstępnej w formie notarialnej nie powoduje, że strona (tutaj: kupujący) będzie musiała płacić podwójną stawkę taksy notarialnej. W przypadku umowy przedwstępnej notariusz pobiera bowiem jedynie połowę taksy notarialnej. Druga połowa pobierana jest przy zawarciu umowy przyrzeczonej.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa sprzedaży:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60