umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Reklamacja z rękojmi a obowiązek zapłaty ceny

W związku z zamówieniem dokonanym przez naszego kontrahenta będącego przedsiębiorcą, zawarliśmy umowę sprzedaży z odroczonym terminem płatności, który wynosił 21 dni od momentu dostarczenia towaru. Następnie zamówienie zostało skompletowane i dostarczone do klienta, który dopiero w ostatnim dniu terminu płatności zgłosił nam wady zamówionego towaru. Wiemy, że sprzedany towar nie posiada wad, a reklamacja ma na celu wydłużenie terminu zapłaty. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Jeżeli dostarczony przez Czytelników towar nie posiada wad i upłynął termin do zapłaty należności, należy podjąć działania mające na celu uzyskanie zapłaty za sprzedany towar. Dlatego pierwszą czynnością, którą powinni wykonać Czytelnicy jest skierowanie do nabywcy wezwania do zapłaty. W zależności od żądań kupującego związanych ze zgłaszanymi wadami dotyczącymi nabywanego towaru, Czytelnicy powinni też odnieść się merytorycznie do zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli natomiast są one bezzasadne, trzeba wskazać, że reklamacja jest bezpodstawna i nie zasługuje na uwzględnienie, dlatego w przypadku braku zapłaty należności w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty sprawa zostanie skierowana do sądu.

Reklamacje przedsiębiorców, podobnie jak w przypadku konsumentów, składane są na podstawie przepisów o rękojmi. Na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) nabywca, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Jeżeli jednak żądanie to jest niezasadne, a wskutek braku zapłaty sprzedający skieruje sprawę do sądu, to nabywca zobowiązany będzie do wykazania, że rzecz faktycznie posiada wady, co uzasadnia żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Ponadto w przypadku rękojmi, w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, bardzo istotny jest obowiązek zbadania towaru przez jego nabywcę. Jak bowiem wynika z art. 563 § 1 K.c. przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Przepis ten zawiera, co prawda, nieprecyzyjny termin na zbadanie rzeczy przez nabywcę, jednak jeżeli wada towaru dostrzegalna była "gołym okiem", czy nie wymagała szczegółowych testów, to zgłoszenie jej w omawianym przypadku po 20 dniach od otrzymania towaru powoduje, że nabywca może utracić uprawnienia z rękojmi. Nie dopełnił on bowiem obowiązków związanych z niezwłocznym zbadaniem towaru.


Wada towaru nie wyłącza obowiązku zapłaty jego ceny.


Czytelnicy powinni zatem wszcząć procedurę windykacyjną, a jeżeli nie spowoduje ona dobrowolnej zapłaty, skierować sprawę o zapłatę do sądu.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa sprzedaży:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60