umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację

Prowadzę sklep ze sprzętem turystycznym. Wiem, że odpowiadam za wady sprzedawanego towaru na zasadzie rękojmi. Odpowiedzi na reklamację udzielam w ciągu 14 dni. Ostatnio dowiedziałem się, że od początku tego roku termin ten wynosi 30 dni. Czy to prawda?

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację
rys. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację

NIE. Czytelnika, jako sprzedawcę, w obrocie z konsumentami wciąż obowiązuje termin 14-dniowy. Rzeczywiście z dniem 10 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683). Dodany do tej ustawy art. 7a stanowi, że jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Wprowadzenie tego przepisu wzbudziło wątpliwości interpretacyjne na tle obowiązującego art. 5615 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Należy stwierdzić, że art. 7a ustawy o prawach konsumenta ma charakter normy generalnej, która znajduje zastosowanie w tych obszarach, które nie są ustawowo uregulowane. Zaś przepis art. 5615 Kodeksu cywilnego, który ustanawia 14-dniowy termin na ustosunkowanie się sprzedawcy do żądania konsumenta dotyczącego wymiany rzeczy, usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny w ramach postępowania reklamacyjnego, ma charakter przepisów odrębnych wobec regulacji art. 7a ustawy o prawach konsumenta.

Podobnie własne uregulowania w tym zakresie mają np. branża telekomunikacyjna czy turystyczna, gdzie postać i termin udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta określone zostały ustawą (postać pisemna, 30 dni).

30-dniowy termin odpowiedzi na reklamację ma zastosowanie do umów dotyczących*:

- usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej,
- przewozu osób (z wyłączeniem przewozu osób uregulowanego w przepisach prawa przewozowego oraz w przepisach dotyczących transportu morskiego),
- innych umów, które nie mają szczególnej regulacji ustawowej, jak np. umowy przewozu rzeczy w transporcie lotniczym, umowy usług windykacyjnych, doradztwa finansowego czy umowy zawierane z pośrednikami finansowymi innymi niż wskazani w przepisach ustawy o kredycie hipotecznym i kredycie konsumenckim.
* źródło: www.uokik.gov.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa sprzedaży:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60