umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017

Dochodzenie roszczeń z rękojmi przez wspólnotę mieszkaniową

Podczas zebrania rocznego w naszej wspólnocie mieszkaniowej poszczególni właściciele mieszkań zgłaszali swoje zastrzeżenia dotyczące wad w budynku wybudowanym w 2015 r. Większość właścicieli mieszkań kupiło mieszkania w ciągu ostatniego roku i chce dochodzić odpowiedzialności od dewelopera. Czy możemy występować przeciwko deweloperowi jako wspólnota mieszkaniowa?

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady przysługują nabywcy nieruchomości w stosunku do jej sprzedawcy. Zasady tej odpowiedzialności uregulowane są w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego. W ramach rękojmi nabywca może żądać: naprawienia rzeczy, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku sporów z deweloperem, jego możliwości uchylenia się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi są ograniczone, bowiem w umowach z konsumentami nie można wyłączyć ani ograniczyć uprawnień z rękojmi. Deweloper nie będzie także w stanie wykazać, że kupujący wiedział o wadzie.

W praktyce, w przypadku gdy wady w nieruchomości dotyczą całego lub większości budynku, właściciele są zainteresowani prowadzeniem jednego sporu z deweloperem. W tym celu powinni zawrzeć ze wspólnotą mieszkaniową umowę cesji, przenosząc na wspólnotę swoje uprawnienia z rękojmi, w tym uprawnienie do dochodzenia odszkodowania. Na dopuszczalność takiego rozwiązania wskazał Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. akt III CZP 84/13. Co ważne, aby wystąpić z pozwem do sądu, cesja nie musi zostać zawarta przez wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej. Nie ma więc przeciwwskazań, aby Czytelnik wraz z innymi członkami wspólnoty mieszkaniowej przelał na wspólnotę swoje uprawnienia z rękojmi, a następnie wspólnota wystąpiła do sądu przeciw deweloperowi.


W przypadku wad nieruchomości sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 5 lat od wydania nieruchomości.

"Właściciel lokalu może uznać, że przelanie przysługujących mu uprawnień na wspólnotę mieszkaniową zapewni mu właściwą ochronę jego interesów i wpłynie na zakres obciążających go kosztów zarządu nieruchomością wspólną".

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. akt III CZP 84/13

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa sprzedaży:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60