umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 22 (1376) z dnia 16.03.2017

Umowa sprzedaży z prawem odkupu

W związku z problemami zawodowymi znalazłem się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuję środków na spłatę zobowiązań. Nie mogę pozwolić sobie na kredyt, jednak jestem właścicielem nieruchomości gruntowej. Działka od dziesiątków lat należy do mojej rodziny, dlatego trudno mi podjąć decyzję o jej sprzedaży i utracie własności na zawsze. Czy można podpisać umowę sprzedaży w taki sposób, aby zagwarantować sobie prawo do jej odkupienia, gdyby w przyszłości moja sytuacja finansowa się poprawiła?

W umowie sprzedaży można zastrzec prawo odkupu. Podpisanie umowy sprzedaży w klasycznej formie doprowadziłoby do przeniesienia własności gruntu na nabywcę, a ewentualna możliwość odzyskania gruntu w przyszłości zależałaby wyłącznie od dobrej woli nowego właściciela. Instytucję prawa odkupu reguluje art. 593 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

Prawo odkupu umożliwia ponowne nabycie rzeczy sprzedanej. Może zostać zastrzeżone na czas nieprzenoszący pięciu lat. Gdyby strony wprowadziły do umowy zapis wydłużający ten termin (np. siedem lat), z mocy prawa termin ten i tak ulega skróceniu do lat pięciu. Jeśli właściciel wie, że nie ma możliwości odkupienia nieruchomości w terminie maksymalnie pięciu lat, bezcelowe wydaje się zamieszczanie tego rodzaju klauzuli w umowie (czy w ogóle dokonywanie sprzedaży nieruchomości, jeśli bez tego zastrzeżenia sprzedawca nie chce wyzbyć się swojej własności).

Inny aspekt to ograniczenie kręgu potencjalnych kupujących. Warunek, aby w umowie sprzedaży znalazło się zastrzeżenie prawa odkupu zniechęci zdecydowaną większość nabywców (takie zastrzeżenie to pewne obciążenie nieruchomości, podobnie jak w przypadku lokalu mieszkalnego z najemcami czy nieruchomości obciążonej prawem dożywocia). Wykonanie prawa odkupu polega na złożeniu oświadczenia przez sprzedawcę stronie kupującej. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży wymagało zachowania szczególnej formy - co ma miejsce w odniesieniu do umowy sprzedaży nieruchomości - oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu powinno być złożone w tej samej formie.

Z chwilą skutecznego wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów. Jednak zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. Można też wcześniej uzgodnić cenę, jaką obowiązany będzie zapłacić sprzedawca w razie skorzystania z prawa odkupu (co powinno znaleźć się w umowie sprzedaży). Jeżeli cena odkupu przewyższać będzie pierwotną cenę wraz z kosztami sprzedaży, wówczas sprzedawca zyska możliwość jej obniżenia do rynkowej wartości rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu. Prawo odkupu jest niezbywalne i niepodzielne.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa sprzedaży:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60