umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017

Jak ustalić obniżenie ceny przy zakupie wadliwego pojazdu?

W listopadzie 2016 r. kupiłem w komisie na cele prywatne używany samochód. Zakup został potwierdzony umową. Niedługo po zakupie okazało się, że pojazd ma liczne wady, w tym uszkodzenia lakiernicze, układu jezdnego, cofnięty licznik. Chciałbym, aby sprzedawca zwrócił mi część zapłaconej kwoty, którą zmuszony będę wydać na naprawę pojazdu. Jak tego dochodzić i jak mam wyliczyć tę kwotę?

Czytelnik może dochodzić swoich praw na podstawie zawartych w Kodeksie cywilnym przepisów o rękojmi za wady towaru. W przypadku sprzedaży samochodów używanych sprzedawcy często próbują bronić się zapisem, że kupującemu znany jest stan techniczny pojazdu, jednak takie zastrzeżenie generalnie nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy. Z treści art. 556 K.c. wynika bowiem, że w ramach rękojmi sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Chociaż ze specyfiki samochodów używanych wynika, że wada może pojawić się już po odebraniu towaru przez nabywcę, to wady wskazane w pytaniu nie mają takiego charakteru. Dodatkowo Czytelnik, jako konsument, korzysta z domniemania zawartego w art. 5562 K.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Wobec zauważenia wad w pojeździe Czytelnik powinien niezwłocznie skierować do sprzedawcy (najlepiej listem poleconym) oświadczenie o obniżeniu ceny na podstawie art. 560 § 1 K.c. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady (art. 560 § 3 K.c.). W przypadku gdy sprzedawca nie uwzględni żądania, Czytelnik może wystąpić do sądu z pozwem, w którym należy zawrzeć wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu motoryzacji. Biegły ustali jaka jest realna wartość wad, a także o jaką kwotę należy obniżyć cenę pojazdu.

"Jeśli kupiony towar jest wadliwy, nabywca ma wybór co do sposobu uzyskania rekompensaty od sprzedawcy: może dochodzić swych praw z rękojmi za wady, może też żądać odszkodowania za faktyczną szkodę, jakiej doznał wskutek wadliwości towaru".

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26.01.2016 r., sygn. akt I ACa 959/15

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa sprzedaży:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60