umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
30 kwietnia 2017 r. mija termin złożenia sprawozdania finansowego do PFRON 2 maja 2017 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP za 2016 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016

Odpowiedzialność z rękojmi czy gwarancji?

Mój telefon komórkowy przestał działać prawidłowo kilka miesięcy po jego zakupie. Złożyłam reklamację w markecie sprzedawcy, a dopiero później zorientowałam się, że w formularzu zaznaczono, że reklamacja ma odbywać się na podstawie gwarancji. Pomimo wymiany wadliwego podzespołu, telefon dalej nie działał prawidłowo, więc odstąpiłam od umowy i zażądałam zwrotu gotówki. Sprzedawca poinformował mnie, że wobec wyboru gwarancji, a nie rękojmi, mogę żądać jedynie ponownej naprawy. Co powinnam zrobić?

Odpowiedzialność z rękojmi czy gwarancji?
rys. Odpowiedzialność z rękojmi czy gwarancji?

Czytelniczka ma możliwość skorzystania z uprawnień z rękojmi za wady towaru, może więc odstąpić od umowy sprzedaży i żądać zwrotu gotówki. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru na zasadach rękojmi ma swoje źródło w ustawie i w stosunku do konsumentów nie może ona podlegać wyłączeniu czy ograniczeniu. Zgodnie bowiem z art. 556 K.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie jest natomiast obowiązkowa, producent lub sprzedawca może jej udzielić, chociaż nie oznacza to, że nabywca towaru zobowiązany jest z niej skorzystać. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Oznacza to, iż odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest niejako dodatkowa obok odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady. Potwierdza to treść art. 579 § 1 K.c., kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.


Obowiązki gwaranta określone są w dokumencie gwarancyjnym, który powinien zostać wydany wraz z towarem.


Jednak co najważniejsze, skorzystanie przez nabywcę z uprawnień gwarancyjnych nie może oddziaływać negatywnie na realizację roszczeń z rękojmi. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa bowiem na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 579 § 2 K.c.). Czytelniczka może zatem na podstawie art. 560 § 1 K.c. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wada ma bowiem charakter wady istotnej. Jeżeli sprzedawca nie będzie chciał przyjąć takiego oświadczenia, można wysłać mu je pocztą.

Korzystne rozwiązanie z punktu widzenia zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi zawiera natomiast art. 579 § 3 K.c. stanowiąc, że w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Przepis ten zapobiega przekroczeniu terminów określonych w przepisach o rękojmi na skutek pierwotnego skorzystania z gwarancji.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa sprzedaży:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60