umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 105 (1250) z dnia 31.12.2015

Możliwość odstąpienia od umowy o sprzedaż i montaż okien

Prowadzę sprzedaż okien i drzwi. Bardzo często umowy z klientami zawierane są poza lokalem mojej firmy, np. w miejscu, gdzie mają być zamontowane drzwi lub okna. Czy moi klienci mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, w związku z zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa?

Z dniem 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, która zastąpiła wcześniej obowiązujące ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (…) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225), a także ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (…) (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.). Art. 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (…) stanowił, że przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów o prace budowlane oraz dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego przez pojęcie robót budowlanych należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Natomiast ustawa ta nie posługuje się pojęciem usług remontowych, a jedynie pojęciem remontu. Remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Po wielu różnicach w interpretacji tych przepisów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz linia orzecznicza wypracowali stanowisko, zgodnie z którym umowy o sprzedaż i montaż okien lub drzwi były uznawane za umowy o usługi remontowe, do których miały zastosowanie przepisy tej ustawy.

Obecnie obowiązująca ustawa o prawach konsumenta w art. 38 zawiera katalog umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w stosunku do których nie przysługuje konsumentom 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy. Nie wspomina się tam o umowach o usługach remontowych czy pracach budowlanych. Natomiast pkt 8 tego przepisu stanowi, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. To zaś oznacza, że do umów o sprzedaż i montaż drzwi i okien zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa mają zastosowanie przepisy omawianej ustawy. Co za tym idzie, konsumentom przysługuje 14-dniowy czas do namysłu i odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku umów dotyczących tzw. pilnych napraw lub konserwacji zainicjowanych przez konsumenta.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa sprzedaży:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60