umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015

Zakup towaru na fakturę a odstąpienie od umowy

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w branży komputerowej. Za pośrednictwem sklepu internetowego nabyłem do mieszkania robot kuchenny. Z przyzwyczajenia towar zakupiłem na fakturę, chociaż jest mi on nieprzydatny w działalności. Towar nosi ślady użytkowania i chcę odstąpić od umowy i go odesłać. Czy fakt zakupu towaru na fakturę uniemożliwia mi skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy?

Zakup towaru na fakturę a odstąpienie od umowy
rys. Zakup towaru na fakturę a odstąpienie od umowy

Z treści pytania wynika, iż Czytelnik ma prawdopodobnie na myśli możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni otrzymania rzeczy. Możliwość taka dotyczy konsumentów i wynika z ustawy o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Sam fakt, iż Czytelnik jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą nie stanowi przeszkody dla odstąpienia od umowy, sytuacja jednak komplikuje się, gdy Czytelnik zgodnie ze swoją dyspozycją nabył towar na podstawie faktury. Wynika to z faktu, że ustawa o prawach konsumenta ogranicza możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość jedynie do konsumentów. Podczas prac nad ustawą, która weszła w życie w zeszłym roku, trwały spory nad definicją konsumenta. Ostatecznie jednak ustalono, iż za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ustawa o prawach konsumenta nie zawiera co prawda definicji konsumenta, należy jednak posiłkować się definicją z art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Zatem o tym, czy Czytelnik jest konsumentem, decyduje okoliczność czy nabył towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Zagadnienie to jest bardzo problematyczne, bowiem sam zakup towaru na fakturę może już przemawiać za tym, że towar zakupiony został w celu związanym z działalnością gospodarczą. Jednak ani Kodeks cywilny, ani ustawa o prawach konsumenta nie zakazuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną skorzystania z uprawnień konsumenckich. W praktyce jednak Czytelnik powinien spodziewać się, że wobec nabycia towaru na fakturę sprzedawca nie uzna jego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i jedyną alternatywą będzie proces sądowy. Od argumentów Czytelnika i przedstawionych dowodów, a także uznania sądu zależeć będzie zatem, czy Czytelnik zostanie uznany w tej sytuacji za konsumenta, a w konsekwencji jego odstąpienie za zasadne. Brak bowiem orzecznictwa sądowego w tym zakresie.

Czytelnik powinien więc rozważyć, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z uprawnień wynikających z rękojmi, o których mowa w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego. Rękojmia dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, a Czytelnik może wybrać jedno z przysługujących mu uprawnień, tj. odstąpienia od umowy, żądania obniżenia ceny, wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Przy czym od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada nie jest istotna (same ślady użytkowania towaru nie mieszczą się niestety w pojęciu istotności wady).

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa sprzedaży:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60