umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1212) z dnia 20.08.2015

Darowizna samochodu wycofanego z działalności

W 2012 r. podatniczka wycofała samochód z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W 2015 r. w drodze darowizny przekazała go swojej córce. Jakie będą skutki w podatku dochodowym - u matki i córki - zawarcia umowy darowizny?

Darowizna samochodu wycofanego z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wywołuje jakichkolwiek skutków w podatku dochodowym - zarówno po stronie przedsiębiorcy będącego darczyńcą, jak i u osoby obdarowanej.

art. 10 ust. 2 pkt 3art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof wynika, że jedynie wówczas, gdy odpłatne zbycie środka trwałego uprzednio wycofanego z działalności ma miejsce przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło jego wycofanie z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to z tego tytułu powstanie przychód z działalności gospodarczej. Natomiast darowizna samochodu stanowiącego kiedyś firmowy środek trwały jest zbyciem nieodpłatnym, wobec czego w sytuacji przekazania w darowiźnie samochodu użytkowanego uprzednio w działalności gospodarczej, u darczyńcy (matki) przychód nie powstanie.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa pozostają ze sobą obdarowany i darczyńca.

Do przychodów z tytułu nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw w drodze darowizny zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tym samym u obdarowanej (córki) otrzymanie samochodu w darowiźnie również nie wywoła żadnych skutków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa darowizny:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60