umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1199) z dnia 6.07.2015

Darowizna i sprzedaż a pokrzywdzenie wierzyciela

Jesteśmy z bratem współwłaścicielami w udziałach po 1/2 działki wraz z domem jednorodzinnym, w którym mieszkają nasi rodzice. Brat mieszka za granicą i chciałby mi przepisać jego udział, ale jeszcze waha się, czy ma to być darowizna, zniesienie współwłasności czy może sprzedaż. Nic nie wiem o sytuacji majątkowej brata i boję się, że może to mieć związek z jego ewentualnymi długami. Czy w razie nabycia jego udziału będę mogła czuć się bezpieczna, że nikt tej umowy nie zakwestionuje?

Takiej gwarancji dać Czytelniczce nie można. Natomiast niewątpliwie czynność odpłatna jaką jest sprzedaż będzie w większym stopniu chronić nabywcę udziału w nieruchomości (podobnie jak w przypadku zakupu całej nieruchomości) aniżeli niekorzystająca z takiej ochrony darowizna lub inna nieodpłatna czynność prawna (np. nieodpłatne zniesienie współwłasności).

Zgodnie z art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Taka możliwość istnieć będzie przez okres 5 lat od dokonania danej czynności, tj. od daty zawarcia umowy.

Mowa oczywiście o tzw. skardze pauliańskiej, czyli powództwie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną względem wierzyciela. Wierzycielowi łatwo przyjdzie zaskarżyć w ten sposób darowiznę lub jakąkolwiek inną nieodpłatną umowę, na podstawie której nieruchomość lub udział w niej przejdzie bezpłatnie z dłużnika na osobę trzecią.

W przypadku bowiem nieodpłatnej czynności wierzyciel może żądać uznania jej za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

Natomiast dla porównania sprzedaż jako czynność odpłatna korzysta z większej ochrony, nawet jeśli drugą stroną umowy jest członek rodziny. Wówczas przesłanka wiedzy osoby trzeciej (tu: kupującej siostry) musi być spełniona, aby powództwo o uznanie umowy za bezskuteczną względem wierzyciela z uwagi na jego pokrzywdzenie w ogóle się powiodło. Jednak wierzyciel ma o tyle łatwiej w porównaniu do transakcji między osobami obcymi, że korzysta z domniemania, że nabywca wiedział, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Nabywca, przeciwko któremu wierzyciel wystąpi z tzw. skargą pauliańską, może jednak przedstawić w sądzie dowody (np. choćby z zeznań świadków i przesłuchania stron) w celu obalenia wspomnianego domniemania, tj. celem wykazania, że nie wiedział o tym, że zbywca działa ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela ani też przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa darowizny:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60