umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 40 (1185) z dnia 18.05.2015

Spłata kredytu przez rodziców a podatek od darowizn

Sam fakt zaciągnięcia i spłaty kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup mieszkania dla innej osoby nie oznacza jeszcze, że strony (kredytobiorcy oraz właściciel mieszkania) zawarły umowę darowizny. W efekcie taka czynność nie musi wcale rodzić obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawczyni nabyła w 2010 r. na rynku pierwotnym własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za cenę około 200 tys. zł. Z uwagi na brak wystarczającej zdolności kredytowej kredyt został zaciągnięty przez jej rodziców, którzy z tych środków sfinansowali zakup mieszkania. Wnioskodawczyni nie była kredytobiorcą. Przez cały czas spłat z tytułu kredytu dokonywali jej rodzice. W 2014 r. wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie. Cena sprzedaży trafiła zgodnie z aktem notarialnym na konto bankowe rodziców sprzedającej, którzy dokonali z tych środków spłaty kredytu hipotecznego.

W związku z powyższym wnioskodawczyni zadała pytanie, czy czynność kredytowania (finansowania) zakupu mieszkania, tj. przeznaczenie środków z zaciągniętego przez rodziców kredytu na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego własność wnioskodawczyni, a następnie jego spłata tylko przez rodziców podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jej zdaniem nie, ponieważ tylko z faktu kredytowania zakupu mieszkania nie można wywodzić, że rodzice dokonali przysporzenia w majątku wnioskodawczyni (córki) kosztem swojego majątku.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Wskazał, że ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera zamknięty katalog zdarzeń objętych tym podatkiem, Natomiast przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Zatem podstawową cechą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie nieodpłatnego aktu przysporzenia majątkowego. Przedmiotem darowizny mogą strony uczynić wszelkie postacie zwolnienia obdarowanego od określonych zobowiązań. Może to nastąpić w drodze zrzeczenia się przez darczyńcę wierzytelności, jaka służyła mu w stosunku do obdarowanego lub poprzez przejęcie długu obdarowanego względem osoby trzeciej, będącej jego wierzycielem. Darczyńca może wreszcie wypełnić zobowiązanie obdarowanego.

Jeżeli czynność kredytowania (finansowania) zakupu mieszkania, tj. przeznaczenie środków z zaciągniętego kredytu przez rodziców na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego własność wnioskodawczyni, a następnie jego spłata tylko przez rodziców, nie została dokonana poprzez zawarcie umowy darowizny lub innego rodzaju czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2015 r., nr IBPBII/1/4515-4/15/MCZ)

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa darowizny:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60