umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016

Gdy spółka jawna chce darować samochód wspólnikowi

Wraz z żoną jesteśmy wspólnikami spółki jawnej. We wrześniu 2012 r. kupiliśmy samochód osobowy do spółki. Stanowi on środek trwały w spółce. Wkrótce chcemy przekazać go na cele osobiste na podstawie umowy darowizny. Jak przeprowadzić taką transakcję zgodnie z prawem? Jakie dokumenty będą potrzebne w wydziale komunikacji, aby można było przepisać dowód rejestracyjny ze spółki na osoby fizyczne?

Samochód będący własnością spółki jawnej może być zbyty na rzecz jej wspólników. Podstawą prawną zbycia może być umowa darowizny zawarta w zwykłej formie pisemnej powiązana z przekazaniem auta (por. art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Warto jednak zwrócić uwagę na kwestię reprezentacji spółki. O ile nie budzi wątpliwości to, że spółka może zawierać umowy ze swoim wspólnikiem, o tyle kontrowersje rodzi to, kto ma spółkę reprezentować w takiej sytuacji. SN w wyroku z dnia 8 lutego 2013 r., sygn. akt IV CSK 332/12 uznał, że trudno jest zaakceptować sytuację, w której wspólnik miałby reprezentować spółkę w umowie, będąc drugą stroną umowy. Przepisy o spółce jawnej nie zawierają regulacji, która mogłaby stanowić podstawę do rozwiązania tego problemu. Spółkę w umowie z jej wspólnikami może reprezentować pełnomocnik. Oznacza to, że zanim dojdzie do podpisania umowy warto, aby wspólnicy działając za spółkę udzielili określonej osobie pełnomocnictwa do zawarcia umowy z nimi.

Czytelnicy, jako nabywcy auta na podstawie umowy darowizny zobowiązani będą do rozliczenia podatku od spadku i darowizn. Pamiętać trzeba, że wspólnicy otrzymując samochód od spółki zaliczać się będą do III grupy podatkowej, a zatem najmniej uprzywilejowanej. W takim przypadku kwota wolna od podatku wynosi 4.902 zł (por. art. 911 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205). Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nabytego samochodu (zob. art. 7-8 ustawy). Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według określonej ustawowo skali (patrz ramka). Zeznanie należy złożyć w terminie miesiąca od dnia przejęcia auta przez wspólników na podstawie pisemnej umowy darowizny, tj. z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Umowa darowizny może podlegać także PCC, ale jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

W celu przerejestrowania używanego pojazdu zakupionego w Polsce od spółki jawnej nowi właściciele mogą przedstawić w szczególności umowę darowizny. Będzie ona tzw. dowodem własności. W związku z tym, że zbywcą jest spółka trzeba dołączyć dotyczący jej odpis z KRS (może być wydruk z ministerialnej wyszukiwarki). W niektórych wydziałach komunikacji wymagane jest także zaświadczenie o numerze REGON. Nabywcy - osoby fizyczne wylegitymują się swoimi dowodami osobistymi.

Poza tym, wraz z wnioskiem o przerejestrowanie trzeba dołączyć wszystkie inne niezbędne dokumenty, tj.: dotychczasowy dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym, kartę pojazdu (jeżeli była wydana), tablice rejestracyjne, dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu) oraz dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej (w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych łącznie 180,50 zł).

Skala podatku od spadków i darowizn dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do
  10.278 12%
10.278 20.556 1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556   2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa darowizny:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60