umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015

Podatkowe rozliczanie środków trwałych otrzymanych w darowiźnie

Nabyte w drodze darowizny składniki majątku, które spełniają definicję określoną w art. 22a ustawy o pdof, obdarowany przedsiębiorca może zakwalifikować jako środki trwałe. Środki te z wyłączeniem gruntu mogą być przedmiotem amortyzacji podatkowej. Przy ustaleniu ich wartości początkowej należy natomiast kierować się uregulowaniami zawartymi w art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, które dają możliwość określenia ich wartości początkowej według wartości rynkowej z dnia nabycia, o ile umowa darowizny nie określa tej wartości w niższej wysokości. Dodatkowo w sytuacji, w której przedmiotem nabycia w drodze darowizny jest całe przedsiębiorstwo prowadzone uprzednio przez rodzica osoby obdarowanej, przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych należy również uwzględnić art. 22g ust. 15 ustawy o pdof. Tak rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-418/15/EN.

Podatnik występujący z wnioskiem o wydanie interpretacji otrzyma w drodze umowy darowizny prowadzone przez swojego ojca przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego. W skład tego przedsiębiorstwa wchodzą głównie środki trwałe w postaci samochodów (busów, autobusów) oraz towary handlowe wykorzystywane w działalności wulkanizacyjnej. Podatnik zaznaczył jednocześnie, że jego ojciec w prowadzeniu działalności gospodarczej korzystał z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od posiadanych środków trwałych.

W oparciu o otrzymane w drodze darowizny przedsiębiorstwo podatnik zamierza prowadzić własną działalność gospodarczą. Uzyskane w ten sposób składniki majątku wprowadzi do ewidencji środków trwałych i będzie je amortyzował. W przedstawionym stanie faktycznym podatnik miał jednak wątpliwości, czy może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od podarowanych mu środków trwałych i obciążać nimi koszty uzyskania przychodów, a jeżeli tak, to w jaki sposób prawidłowo powinien ustalić wartość początkową tych środków trwałych.

Organ podatkowy w wydanym rozstrzygnięciu przyznał, że składniki majątku otrzymane przez podatnika w drodze darowizny przedsiębiorstwa uzyskanej od ojca mogą w firmie tego pierwszego stanowić środki trwałe, o ile spełnią wymagania określone w art. 22a ustawy o pdof. Następnie przywołał art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof, z którego wynika, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Ponadto fiskus zwrócił uwagę na art. 22g ust. 15 ustawy o pdof, z którego wynika, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Od ustalonej na podstawie powołanych przepisów wartości początkowej składników majątku podatnik będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną one wprowadzone do właściwej ewidencji, a dokonane odpisy będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa darowizny:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60