umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (359) z dnia 1.12.2013

Warunki uznania umowy za umowę leasingu operacyjnego

Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu samochodu osobowego. Umowa ta zawarta jest na 36 miesięcy. Suma rat leasingowych i opłaty wstępnej jest niższa od wartości początkowej auta. Przy czym w umowie jest wskazana cena wykupu auta. Jej uwzględnienie spowodowałoby, że suma wszystkich opłat przewyższałaby wartość początkową auta. Czy cenę tę spółka może uwzględnić w sumie opłat leasingowych i umowę zakwalifikować jako leasing operacyjny?

Cena, za jaką korzystający jest uprawniony do nabycia przedmiotu leasingu po upływie podstawowego okresu umowy, uwzględniana jest w sumie opłat ustalonych w umowie leasingu (skoro została określona w umowie). W konsekwencji opisana umowa może zostać zakwalifikowana jako leasing operacyjny.

Z uwagi na konsekwencje podatkowe, wynikające z zawarcia umowy leasingu, powszechnie przyjmuje się, że leasing:

 • operacyjny to umowa spełniająca warunki określone w art. 17b updop,
   
 • finansowy to umowa wypełniająca dyspozycje z art. 17f updop.

Z powołanego art. 17b updop wynika, że w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zawarta umowa leasingu jest umową leasingu operacyjnego, jeżeli:

1) została zawarta na:

   • czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo
     
   • okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz

2) suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Normatywny okres amortyzacji, o którym mowa w definicji umowy leasingu operacyjnego, to w odniesieniu do środków trwałych (o środku trwałym bowiem mowa w pytaniu) okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, przy zastosowaniu stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych, w którym to okresie następuje całkowite umorzenie środka trwałego.

Stawka amortyzacyjna dla samochodu osobowego wynosi 20%, a zatem normatywny okres jego amortyzacji wynosi 5 lat. 40% tego okresu to 2 lata. Wobec tego, umowa leasingu samochodu osobowego, zawarta na 36 miesięcy (3 lata), wypełnia pierwszy z warunków uznania jej za leasing operacyjny.

Aby opisana umowa stanowiła umowę leasingu operacyjnego, spełniony być musi również drugi warunek, tj. suma opłat wynikających z umowy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, powinna być co najmniej równa wartości początkowej samochodu. Suma opłat ustalonych w umowie leasingu obejmuje nie tylko należne leasingodawcy raty oraz opłatę wstępną, ale także cenę, za jaką korzystający może wykupić samochód po zakończeniu umowy, jeżeli cena ta została określona w umowie.

Należy również wskazać, że warunkiem uznania umowy za umowę leasingu operacyjnego jest stwierdzenie, że finansujący w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:

 • art. 6 updop,
   
 • przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
   
 • art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. nr 26, poz. 143 ze zm.).

Jeżeli zatem spółka nie korzysta z wymienionych zwolnień od podatku, to zawarta przez nią umowa leasingu samochodu osobowego będzie umową leasingu operacyjnego, została bowiem zawarta na 3 lata, a suma opłat ustalonych w umowie (na sumę tę składa się m.in. cena wykupu określona w umowie), pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej samochodu.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa leasingu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.