umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017

Wygaśnięcie umowy leasingu w związku z kradzieżą auta

Tydzień temu skradziono mi samochód. Pojazdem dysponowałem na podstawie umowy leasingu. W tym momencie nie posiadam zatem żadnego auta - co z umową leasingu i ratami - czy muszę nadal je płacić?

W wyniku kradzieży auta umowa leasingu wygasa. W myśl przepisów, jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa.

Stanowi o tym art. 7095 § 1 Kodeksu cywilnego.

Oznacza to, że firma leasingowa może żądać od leasingobiorcy (Czytelnika) natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat. Kwotę tę należy pomniejszyć o korzyści, jakie leasingodawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody. W praktyce najczęściej odszkodowanie z polisy autocasco nie będzie wystarczające do tego, aby pokryć w całości roszczenia leasingodawcy. Odszkodowanie uwzględnia bowiem tylko wartość pojazdu. Natomiast w ratach leasingowych jest jeszcze uwzględniony zysk leasingodawcy (suma rat jest wyższa niż wartość samochodu).

Jak wskazał Sąd Najwyższy, w wypadku wygaśnięcia umowy leasingu wskutek utraty jej przedmiotu, przewidziana w art. 7095 § 3 K.c. zapłata przez leasingobiorcę leasingodawcy wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, pełni funkcję odszkodowania (wyrok SN z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. akt IV CSK 298/12).


Jeśli dojdzie do kradzieży auta w leasingu, umowa leasingu wygasa.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa leasingu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60