umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018

Postępowanie w przypadku wad przedmiotu leasingu

Rosnąca popularność umowy leasingu powoduje, że korzysta z niej coraz więcej podmiotów. Oprócz maszyn, urządzeń i pojazdów, za pomocą leasingu finansowane jest różnorodne wyposażenie przedsiębiorstw. Leasingobiorcy powinni jednak mieć świadomość, jakie są ich uprawnienia w przypadku, gdy przedmiot leasingu posiada wady.

Chociaż szczegółowe prawa i obowiązki stron umowy leasingu uregulowane są w umowie leasingowej i będących jej częścią Ogólnych Warunkach Umownych (OWU), to umowa leasingu jako umowa nazwana jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Powoduje to, że przepisy kodeksowe wyznaczają ogólne ramy umowy leasingu i precyzują podstawowe cechy tej umowy.

Podmiot odpowiedzialny

Podstawowym obowiązkiem finansującego w ramach umowy leasingu jest nabycie określonej rzeczy od zbywcy i przekazanie jej leasingobiorcy do korzystania. Finansujący nie ponosi jednak wobec niego odpowiedzialności za wady rzeczy. Wynika to wprost z art. 7098 K.c., a wyjątkiem jest sytuacja, gdy wady rzeczy powstały wskutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości i mogą dotyczyć np. powstania wady podczas transportu rzeczy do leasingobiorcy, który był organizowany przez leasingodawcę.

Na leasingobiorcę przechodzą jednak uprawnienia finansującego względem zbywcy związane z wadami rzeczy, może on we własnym imieniu formułować roszczenia z rękojmi poza możliwością odstąpienia od umowy ze zbywcą. Przysługują mu zatem żądania naprawienia rzeczy, jej wymiany na wolną od wad oraz obniżenia ceny. Ich podstawą są przepisy art. 560 § 1 i 561 § 1 K.c.

Obowiązki korzystającego

Należy jednak wskazać, że przejście na leasingobiorcę uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się nie tylko z uprawnieniami. Powinien on bowiem zbadać przedmiot leasingu pod kątem istnienia wad, a w razie ich wystąpienia w trakcie trwania umowy zawiadomić o wadzie zbywcę. Takie stanowisko wyraził Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt XII Ga 155/13, wskazując, że: "na korzystającego nałożony zostaje obowiązek zachowania wszelkich aktów staranności związanych z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w tym obowiązek zawiadomienia sprzedawcy o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu".

Korzystający powinien zatem na bieżąco monitorować stan przedmiotu leasingu, a w przypadku wystąpienia wady, niezwłocznie zawiadomić o niej zbywcę formułując jedno z roszczeń z rękojmi. Zgodnie bowiem z treścią art. 563 § 1 K.c. brak niezwłocznego zawiadomienia zbywcy o wadzie rzeczy w przypadku transakcji między przedsiębiorcami skutkuje utratą uprawnień z tytułu rękojmi.


Leasingobiorca może skorzystać z przepisów o rękojmi za wady.

Dochodzenie odpowiedzialności

Konstrukcja umowy leasingu powoduje, że wystąpienie wady rzeczy nie ma wpływu na obowiązki korzystającego wobec leasingodawcy, nie zwalnia go zatem z obowiązku uiszczania rat leasingowych zgodnie z umową. Leasingobiorca może sam zdecydować, które z trzech uprawnień na podstawie rękojmi (naprawienie towaru, wymiana na nowy wolny od wad lub obniżenie ceny) zgłosi zbywcy wraz z zawiadomieniem o wadzie rzeczy. Po czym zbywca stosując przepisy o rękojmi powinien zrealizować swoje obowiązki, czyli co najmniej usunąć wadę lub wymienić wadliwą rzecz na nową. W przypadku złożenia przez korzystającego oświadczenia o obniżeniu ceny z uwagi na wadę rzeczy zastosowanie może znaleźć art. 560 § 1 K.c., zgodnie z którym sprzedawca po odebraniu oświadczenia o obniżeniu ceny może, co do zasady, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć.

Odstąpienie od umowy

O ile dochodzenie podstawowych roszczeń z rękojmi przez leasingobiorcę nie różni się znacznie od typowej reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi za wady, to odstąpienie od umowy leasingu z uwagi na wady rzeczy jest bardziej skomplikowane. Przede wszystkim, jak wynika z art. 560 § 4 K.c. odstąpienie od umowy nie może nastąpić, jeżeli wada jest nieistotna. W praktyce finansujący nie są skłonni do odstąpienia od umowy ze zbywcą, dlatego zazwyczaj następuje ono, jeżeli wcześniejsze naprawy lub wymiany rzeczy nie przynoszą rezultatu, a istotna wada rzeczy nie zostaje wyeliminowana.

Finansujący może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad jedynie na podstawie stosownego żądania leasingobiorcy. Warto, aby do żądania dołączyć opis dotychczasowej procedury reklamacyjnej oraz dowód istnienia wady, np. zdjęcia wadliwej rzeczy. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. akt V ACa 633/12: "Finansujący może odstąpić od umowy leasingu po spełnieniu się dwóch warunków - zgłoszenia żądania przez korzystającego oraz zaistnienia podstaw do złożenia takiego oświadczenia. Podstaw tych można poszukiwać bądź w przepisach prawa, bądź w umowie ze zbywcą". Wobec odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą, umowa leasingu wygasa, a finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą.

Jak jednak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2006 r., sygn. akt III CSK 20/06, finansujący powinien pomniejszyć dług korzystającego z tytułu niezapłaconych rat leasingowych o wierzytelność wobec zbywcy o zwrot ceny zakupu. Orzeczenie to jest korzystne dla leasingobiorców i pozwala im przewidzieć finansowe skutki odstąpienia od umowy przez finansującego z powodu wad przedmiotu leasingu, ale należy pamiętać, że finansujący niechętnie odstępują od zawartych umów sprzedaży z powodu wad rzeczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa leasingu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.