umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016

Udział własny a ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Użytkuję samochód na podstawie umowy leasingu. Otrzymałem od leasingodawcy informację, iż mam przedstawić mu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia na określonych warunkach, w przeciwnym razie wykupi on polisę na mój koszt. W piśmie jest także informacja, że zakres AC nie może uwzględniać udziału własnego. Co to znaczy?

Kwestia ubezpieczenia przedmiotu leasingu jest zazwyczaj szczegółowo uregulowana w umowie leasingu, bądź w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) będących jej częścią. Dlatego w przypadku wątpliwości Czytelnik powinien najpierw przeczytać umowę oraz część OWU dotyczącą postanowień związanych z ubezpieczeniem pojazdu, jego zakresem oraz swoimi obowiązkami umownymi w tym zakresie. Chociaż leasing ma swoje regulacje ustawowe w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), to jeśli chodzi o kwestie ubezpieczenia, mają one jedynie charakter ogólny. Z treści art. 7096 K.c. wynika bowiem, że jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, iż korzystający obowiązany jest ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu, w braku odmiennego postanowienia umownego, koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach. Kodeks reguluje natomiast zagadnienia związane z utratą i zniszczeniem przedmiotu leasingu, w związku z którymi ustanawia się ochronę ubezpieczeniową poprzez wykupienie polisy.

Szczegółowe regulacje dotyczące ubezpieczenia przedmiotu leasingu różnią się w zależności od leasingodawcy, zazwyczaj jednak wskazuje on w OWU jaki ma być zakres ubezpieczenia i w jakim terminie leasingobiorca ma przedstawić dowód nabycia polisy. Należy pamiętać, iż przez czas trwania umowy leasingu właścicielem pojazdu jest leasingodawca, może on zatem wymagać od Czytelnika, jako jego użytkownika, przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia. Ponadto w umowie może być ustalony minimalny zakres i rodzaj ubezpieczenia, jakie korzystający ma zawrzeć przez okres trwania umowy (np. OC, AC, NW, Assistance). Należy bowiem pamiętać, iż w przypadku samochodów jedynie ubezpieczenie OC ma charakter obowiązkowy. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych jak np. AC, ich warunki są zmienne, co wpływa na wysokość składki. Czytelnik powinien zatem zwrócić uwagę czy zakres nabywanej polisy jest zgodny z postanowieniami umowy leasingu np. polisa nie zawiera udziału własnego, o którym mowa w pytaniu. Udział własny jest sposobem na zmniejszenie składki ubezpieczeniowej. Wiąże się jednak ze zmniejszeniem ochrony ubezpieczeniowej. Jego konstrukcja polega na tym, że ubezpieczony ponosi częściową odpowiedzialność (na zasadzie kwotowej lub procentowej) za zdarzenie ubezpieczeniowe, a wypłacane odszkodowanie jest pomniejszane o udział własny ustalony w umowie.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa leasingu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60